• מערה
  • בנין המועצה
  • ריקודגלים
  • קרית ארבע חברון עיר שעושה את כל ישראל חברים

פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המנין מס' 27/2010

 

משתתפים:          מלאכי לוינגר, שמואל קרלין, אריה סוד,  ישראל ברמסון, בן ציון גופשטיין, מאיר לפיד (מגיע לקראת סוף הישיבה).

 

לא משתתפים:     יעקב שרביט, יהושע שני, מרדכי סעייד.

 

נוכחים:                יצחק ויניק, חגי גלס.

 

סדר יום:              1. אישור תברי"ם

                            2. שינוי תקציב 2010 – סוף שנה.

 

סע' 1: אישור תברי"ם

יצחק ויניק:           תב"ר מס' 550 – השתתפות תקציב רגיל באולם אירועים ע"ס 10,542,000.00

                            תקציב רגיל 2,066,000 ₪ השתתפות משרד השיכון 8,476,000 ₪

                           

 

הצבעה: בעד – 4 (אריה, שמואל, מלאכי, ישראל)

                                       נמנע – 1 (בן ציון)

 

מאושר תב"ר מס' 550 השתתפות תקציב רגיל באולם אירועים ע"ס 10,542,000.00

תקציב רגיל 2,066,000 ₪ השתתפות משרד השיכון 8,476,000 ₪

                           

יצחק ויניק:           תב"ר מס' 799 תרבות וספורט – שיפוץ אולם ספורט ע"ס 304,600.00 ש"ח

                            משרד התרבות והספורט 304,600.00 ₪

 

הצבעה: בעד – פה אחד

 

מאושר תב"ר מס' 799 תרבות וספורט – שיפוץ אולם ספורט ע"ס 304,600.00 ₪ משרד התרבות והספורט

304,600.00 ש"ח

 

תב"ר מס' 800 שיכון – תשתיות ל- 24 יח"ד – סביוני ממרא  ע"ס 1,035,000.00 ₪ -   משרד השיכון 1,035,000.00 ש"ח

 

הצבעה: בעד – פה אחד

 

מאושר תב"ר מס' 800 שיכון – תשתיות ל- 24 יח"ד – סביוני ממרא  ע"ס 1,035,000.00 ₪ - משרד השיכון 1,035,000.00 ש"ח

 

יצחק ויניק:           תב"ר מס' 801 שיכון – תשתיות 70 יח"ד אולפנא ע"ס 1,500,000.00 ₪

                            משרד השיכון 1,500,000.00 ש"ח

 

הצבעה: בעד – פה אחד

 

מאושר תב"ר מס' 801 שיכון – תשתיות 70 יח"ד אולפנא ע"ס 1,500,000.00 ₪.          משרד השיכון  1,500,000.00 ש"ח

 

מאיר לפיד הגיע

 

 

סע' 2: שינוי תקציב 2010 – סוף שנה

 

הנושא יורד מסדר היום עקב הערת ישראל על כך שהחומר והזימון לכך לא נשלח 10 ימים מראש.

 

 

 

                                                מלאכי לוינגר                   שולי  שמעון

                                                            ראש המועצה               מזכיר המועצה

 

רשם: שולי שמעון – מזכיר המועצהעבור לתוכן העמוד