• מערה
  • בנין המועצה
  • ריקודגלים
  • קרית ארבע חברון עיר שעושה את כל ישראל חברים

פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המנין מס' 25/2010

פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המנין מס' 25/2010 שהתקיימה ביום חמישי, כג' טבת תשע"א (30.12.2010)

 

משתתפים:          מלאכי לוינגר, שמואל קרלין, אריה סוד, מאיר לפיד, ישראל ברמסון, 

                                בן ציון גופשטיין.

 

לא משתתף:        מרדכי סעייד, יהושע שני, יעקב שרביט.

 

נוכחים:                יצחק ויניק, חגי גלס, אבי נייר.

 

סדר יום:              1. קבלת סקירה על נכסי המועצה (רשימה נשלחה ב- 16.12.2010), המשתמשים בהם ואפשרויות השכרתם או מכירתם ודיון בנושא, לרבות מימוש הנכסים ולו"ז לביצוע (לבקשת מרדכי סעייד, ישראל ברמסון, בן ציון גופשטיין, מאיר לפיד).

                            2. דו"ח ראש המועצה על מצבה הכספי של המועצה (ההכנסות וההוצאות). דו"ח ראש המועצה בכתב על פעולות המועצה (נשלח ב- 16.12.10) וקיום דיון על הדוחות הנ"ל, כנדרש בסע' 34 א'-ג' לתקנון, (לבקשת מרדכי סעייד, ישראל ברמסון, בן ציון גופשטיין).

 

 

סע' 2: דו"ח ראש המועצה על מצבה הכספי של המועצה (ההכנסות וההוצאות). דו"ח ראש המועצה בכתב על פעולות המועצה (נשלח ב- 16.12.10) וקיום דיון על הדוחות הנ"ל, כנדרש בסע' 34 א'-ג' לתקנון

 

ישראל ברמסון:     מציע לדחות את הדיון בנושא זה לעוד 10 ימים, יחד עם הדיון על שינוי תקציב 2010 ,משום שהחומר בענין הדו"ח הכספי נמסר לנו כעת ויש צורך ב- 10 ימים מראש.

מאיר לפיד:           מציע להעלות את הסעיף הזה כ- 2 סעיפים נפרדים: דו"ח כספי ודו"ח פעולות.

 

הנושא יורד מסדר היום.

 

סע' 1: קבלת סקירה על נכסי המועצה (רשימה נשלחה ב- 16.12.2010), המשתמשים בהם ואפשרויות השכרתם או מכירתם ודיון בנושא, לרבות מימוש הנכסים ולו"ז לביצוע

מאיר לפיד:           הנושא לסדר יום אינו מנוסח כפי שביקשנו לפני כשנה.

                            הניסוח שלנו הוא הרבה יותר מקיף. אנו ביקשנו (1) סקירה גם על גופי הסמך, או גופים שלמועצה יש מניות בהם או שהמועצה בעלת שליטה בגופים אלה ופירטנו בבקשה את שמות הגופים. כמו"כ דרשנו (2) בניית תוכנית מפורטת עם לו"ז, להוצאת מכרזים ולמימוש כלל הנכסים באמצעות השכרה ו/או מכירה.

                            לאור זאת, אני מציע:

(1)   המועצה מכירה בזה שהנושאים לישיבה לא הוצגו כפי שנכתבו, מה שמהווה זילות המועצה וזילות ביהמ"ש.

(2)   חברי המועצה המציעים את הנושא לסדר יום, מוכנים לתת הזדמנות שניה למימוש הצעות ההחלטה באיחור של למעלה משנה.

(3)   מאיר לפיד מתנדב לעזור בהכנת התוכנית עם אבי נייר, כדי שלא יהיו בטעות דברים שחסרים בהצעת ההחלטה.

(4)   הסקירה תינתן תוך חודש וחצי.

(5)   במידה והכנת הישיבה על סעיפיה לא תתבצע כהלכה, הדבר יוגש לבית משפט.

ישראל ברמסון:     מציע לקדם את סע' 1 כפי שנוסח ע"י לפיד. נחכה שאבי נייר יפנה לכל הגופים, יקבע תאריך לישיבה ואז נמשיך את הדיון.

אריה סוד:             מציע ששבועיים לפני הישיבה, תישלח הרשימה לחברי המועצה ואם למישהו יש הערה שישלח אותה תוך שבוע מקבלת החומר.

 

הצעת החלטה משותפת ישראל ומלאכי:

לאחר פניית החברים להרחבת הנתונים שהוצגו לחברי המועצה, תוכן רשימה מלאה של כל הנכסים, כולל  גופי הסמך (הכלולים בסע' 1) וכולל המבנים התפוסים ע"י המועצה.

                            הרשימה תוצג לחברי המועצה שבועיים לפני הדיון, על מנת שיוכלו לתת תוך שבוע הערות לרשימה.

                            הישיבה תתקיים תוך חודש וחצי.

 

הצבעה: הצעת לפיד: בעד – 2 (מאיר, ישראל)

                           הצעת ישראל ומלאכי: בעד – 4(ישראל, שמואל, מלאכי, אריה).

 

הצעת ישראל ומלאכי התקבלה

 

ההחלטה לסע' 1 בישיבה מס' 25-2010 מיום 30.12.2010

תוכן רשימה מלאה של כל הנכסים, כולל גופי הסמך המפורטים בסע' 1 לבקשה לזימון הישיבה מיום 24.12.2009 וכולל המבנים התפוסים ע"י המועצה.

הרשימה תוצג לחברי המועצה שבועיים לפני הדיון על מנת שיוכלו לתת תוך שבוע הערות לרשימה.

הישיבה תתקיים תוך חודש וחצי.

 

 

                                                   מלאכי לוינגר                     שולי  שמעון

                                                            ראש המועצה               מזכיר המועצה

 

 

 

רשם: שולי שמעון – מזכיר המועצהעבור לתוכן העמוד