• מערה
  • בנין המועצה
  • ריקודגלים
  • קרית ארבע חברון עיר שעושה את כל ישראל חברים

פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המנין מס' 26/2010

פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המנין מס' 26/2010 שהתקיימה ביום ראשון, יט' טבת תשע"א (26.12.2010)

 

משתתפים:           מלאכי לוינגר, שמואל קרלין, אריה סוד, מרדכי סעייד,  ישראל ברמסון,יהושע שני, בן ציון גופשטיין,  יעקב שרביט (מגיע במהלך הדיון).

 

לא משתתף:          מאיר לפיד.

 

נוכחים:                שולי שמעון, יצחק ויניק, עו"ד תמיר יחיא – היועהמ"ש למועצה.

 

סדר יום:   תקציב 2011

 

ישראל ברמסון:    לא ניתן לקיים היום את הדיון על בסיס ספר התקציב שהוגש לנו בגלל מספר פגמים מהותיים.

                            א. לא צורף לספר דברי הסבר כנדרש בתקנון.

                            ב. הספר הוא שגוי. נתוני הביצוע לכאורה של שנה קודמת, שלנו וגם לכם היה ברור שהכוונה לשנת 2010 ,הם למעשה ביצוע של שנת 2009.

                            לדעתנו זה פגם מהותי מאוד שלא מאפשר לנו לערוך השוואה בין תקציב 2010, ביצוע 2010 והצעת התקציב לשנת 2011 ולפיכך כל הדיון שייערך כעת לא יהיה רלוונטי.

                            הטעות הזו בספר התבררה לי רק היום כשנפגשתי עם הגזבר. מציע לדחות את הדיון בשבועיים כדי לאפשר לגזבר לתקן את הטעות בימים הקרובים ולרשום בספר אומדן אמיתי לשנת 2010, כפי שעושים בכל הרשויות בארץ ואז לשלוח לנו את הספר המתוקן בהתראה של 10 ימים.

מלאכי לוינגר:       בהתאם לחוו"ד היועהמ"ש, אני מציע להמשיך את הדיון לאחר שנציג לחברי המועצה את הדו"ח החציוני של שנת 2010 שהוגש למ. הפנים, שזה הנתון המבוקר האחרון שיש לנו.

                            מדו"ח זה ניתן יהיה לקבל מידע ולערוך השוואה לגבי ביצוע 2010.

ישראל ברמסון:  אנו לא יכולים להתייחס לחומר שאנו מקבלים עכשיו, כי זה נתונים כספיים שצריכים להישלח אלינו 10 ימים מראש.

                            במצב שכזה, אנו נאלצים לעזוב את הדיון ואנו מודיעים שנפנה לכל הגורמים הרלוונטיים, נקבל ייעוץ משפטי ונפעל בהתאם.

 

 

ישראל, מרדכי, מאיר ובן ציון עוזבים את הדיון.

 

מלאכי לוינגר:       מציע לאשר את הצעת תקציב 2011 על בסיס נתוני 2009 שהוצגו בספר ועל בסיס נתוני 2010 דו"ח רבעוני שני שהוצג ע"י גזבר המועצה, עפ"י בקשת חברי המועצה. 

 

הצבעה: בעד – פה אחד

 

מלאכי לוינגר:       מציע לאשר שיא כח אדם 145 משרות.

 

הצבעה: בעד -  פה אחד

 

החלטה בישיבה מועצה מס' 26/2010 מיום 26.12.2010

* מאושר תקציב 2011 על בסיס נתוני 2009 שהוצגו בהצעת התקציב ועל בסיס נתוני 2010 דו"ח רבעוני שהוצג ע"י גזבר המועצה.

     סה"כ תקציב 2011 -   47,518,000 ₪

 

* מאושר 145 משרות שיא כח אדם.

 

 

 

                                                                        מלאכי לוינגר                   שולי  שמעון

                                                                       ראש המועצה                 מזכיר המועצה

 

רשם: שולי שמעון – מזכיר המועצה

 עבור לתוכן העמוד