• מערה
  • בנין המועצה
  • ריקודגלים
  • קרית ארבע חברון עיר שעושה את כל ישראל חברים

פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 22/2010

פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 22/2010

שהתקיימה ביום ראשון, כא' כסלו תשע"א (28.11.2010)

 

משתתפים:     מלאכי לוינגר, יהושע שני, יעקב שרביט, שמואל קרלין, אריה סוד.

 

לא משתתפים: מאיר לפיד, ישראל ברמסון, מרדכי סעייד, בן ציון גופשטיין.

 

נוכחים:           שולי שמעון, יצחק ויניק, רוני שטרסברג.

 

סדר יום: דו"ח רו"ח לשנת 2008 (לבקשת ישראל ברמסון).

 

 

ישראל ברמסון הגיש מכתב לראש המועצה להוריד נושא זה מסדר היום.

 

מלאכי לוינגר:  לאור חוו"ד שקיבלתי, אני מציע לאשר את דו"ח רו"ח לשנת 2008 כפי שהוצג בפני המועצה.

 

הצבעה  : בעד – פה אחד

 

 

החלטה בישיבה מס' 22/2010 מיום 28.11.2010

הוחלט לאשר   את דו"ח רו"ח לשנת 2008.

 

 

 

                                                                        מלאכי לוינגר              שולי  שמעון

                                                                        ראש המועצה             מזכיר המועצה

 

 

רשם: שולי שמעון, מזכיר המועצהעבור לתוכן העמוד