• מערה
  • בנין המועצה
  • ריקודגלים
  • קרית ארבע חברון עיר שעושה את כל ישראל חברים

פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 18/2010

פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 18/2010

שהתקיימה ביום שני, כד' מרחשון תשע"א (1 בנובמבר 2010)

 

משתתפים:        מלאכי לוינגר, יעקב שרביט, שמואל קרלין, בן ציון גופשטיין, מאיר לפיד, יהושע שני, ישראל ברמסון, יורם אלמכיאס (מגיע בסע' 2) מרדכי סעייד (מגיע בסע' 2),

 

נוכח:                 שולי שמעון – מזכיר המועצה

 

סדר יום:           1. החלפת נציג למועה"ד (לבקשת ישראל ברמסון);

                         2. אישור שכר בכירים למהנדס המועצה הנבחר מר גלעד פלמון.

 

סע' 1: החלפת נציג למועה"ד

ישראל ברמסון: מציע למנות את ישראל אזולאי כנציג המועה"ד במקום מנחם חדד שהתפטר.

 

הצבעה: בעד – 6 (מלאכי, ישראל, יעקב, בן ציון, יהושע, מאיר).

           נגד – 1 (שמואל)

 

החלטה לסע' 1 בישיבה מס' 18/2010 מיום 1.11.2010

הוחלט למנות את מר ישראל אזולאי כנציג המועה"ד במקום מנחם חדד.

 

מרדכי ויורם מגיעים.

 

סע' 2: אישור שכר בכירים למהנדס המועצה הנבחר מר גלעד פלמון

מלאכי לוינגר:    מציע לאשר בהתאם להנחיות משרד הפנים, משכורת בשיעור 85% משכר בכירים למר גלעד פלמון, שיועסק כמהנדס המועצה, בשיעור 70% משרה. השכר יחושב אופן יחסי להיקף המשרה.

                         אני סומך את ידי על דברי המזכיר ועל הנתונים הנדרשים שהוקראו ממכתבו של גזבר המועצה. שולי גם עדכן בשם הגזבר שאין פער בין שכר הבכירים המוצע לשכר הרגיל כפי שמקבל בן שבת.

                         מבין המועמדים שהגישו מועמדותם למכרז, פלמון היה היחיד שרלוונטי ומתאים ומכיר את הנושא. במו"מ שניהלנו איתו הוא העלה את נושא שכר הבכירים כתנאי להגעתו.

בן ציון גופשטיין: מציע להביא אותו בפני המועצה, שנראה מי הוא ומה תוכניותיו. לא ניתן לאשר בצורה כזו רק בגלל שזה תנאי שלו. עובד כ"כ קריטי למועצה, מן הראוי שהמועצה תאשר את העסקתו.

מאיר לפיד:        אני מציע לא למהר ולא לתת לו על ההתחלה שכר בכירים שזה לא דבר פשוט ומובן מאליו.

                         כדי לקבל החלטה, אני צריך לקבל נתונים לגבי ההפרש בין 2 האופציות להעסקה – שכר בכירים ושכר רגיל.           

                         מציע שהנושא לא יועלה להצבעה לפני שיוגשו לנו כל הנתונים החסרים.

ישראל ברמסון: מציע לדחות את הדיון בנושא זה עד אשר: (א) הגזבר יציג בפנינו את הענין מבחינה תקציבית. (ב) המהנדס הנבחר יבוא לפה ויפרוש בפנינו את תוכניותיו וחזונו לגבי קרית ארבע ואז תהיה לנו איזה התייחסות והערכה ספציפית אליו. שיעבוד חצי שנה, שנה ואז נראה ולא צריכים ישר לשלם לו שכר בכירים. זה חוסר רגישות וזלזול מצידך כלפי חברי המועצה להביא בצורה כזאת נושא כ"כ חשוב שיש לו משמעות לשנים ארוכות.

                         בנוסף למשכורת של המהנדס, נופלת עלינו גם הפנסיה שיקבל בן שבת ואנו רוצים לדעת אם יש כסף לכך. המועצה במצב קשה ואין כסף גם לדברים חשובים.

 

הצבעה על הצעת מלאכי: בעד - 5 (מלאכי, יהושע, יורם, יעקב, שמואל).

 

הצעת מלאכי התקבלה

 

מאיר לפיד:        אנו לא משתתפים בהצבעה כי לדעתנו היא לא חוקית בגלל שלא קבלנו את הנתונים הדרושים בין שכר בכירים לשכר רגיל.

 

 

הצבעה על הצעת לפיד: בעד – 4 (מאיר, ישראל, מרדכי, בן ציון)

                                                    נגד – 5 (מלאכי, יהושע,  יעקב, שמואל, יורם)

 

הצעת מאיר לא התקבלה

 

הצבעה על הצעת ישראל : בעד – 4 (מאיר, ישראל, מרדכי, בן ציון)

                                                         נגד – 5 (מלאכי, יהושע, יעקב, שמואל, יורם)

 

הצעת ישראל לא התקבלה

 

החלטה לסע' 2 בישיבה מס' 18/2010 מיום 1.11.2010

הוחלט לאשר משכורת בשיעור 85% משכר בכירים למר גלעד פלמון, שיועסק כמהנדס המועצה  בשיעור 70% משרה.

 

 

 

 

                                                                        מלאכי לוינגר                 שולי    שמעון

                                                                        ראש המועצה                 מזכיר המועצה

 

רשם: שולי שמעון – מזכיר המועצהעבור לתוכן העמוד