• מערה
  • בנין המועצה
  • ריקודגלים
  • קרית ארבע חברון עיר שעושה את כל ישראל חברים

פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 19/2010

פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 19/2010

שהתקיימה ביום א', כא' כסלו תשע"א 28/11/2010

 

משתתפים:        מלאכי לוינגר, יעקב שרביט, שמואל קרלין, מאיר לפיד, ישראל ברמסון, מרדכי סעייד, בן-ציון גופשטיין (מגיע בסע' 2), יהושע שני (מגיע בסע' 2).

 

לא משתתף: יורם אלמכיאס.

 

נוכחים:             שולי שמעון, חיים שחר, ד"ר ערן פלינט, חגי גלס.

 

סדר יום:           1. אישור תברי"ם;

                         2. פתרון דחוף למחדל הבטיחותי שבהשארת העיקול המסוכן במסגרת השיפורים הנעשים בתוואי הכביש שבין קרית ארבע למחנה הצבאי (לבקשת מרדכי סעייד, ישראל ברמסון, בן ציון גופשטיין, מאיר לפיד).

                         3. פתרון לבעיית הכלבים המשוטטים בלהקות ובודדים ברחבי הקריה, אשר מהווים מטרד חמור ואף סיכון לתושבי הקריה (לבקשת מרדכי סעייד, ישראל ברמסון, בן ציון גופשטיין, מאיר לפיד).

 

סע' 1: אישור תברי"ם

                         תב"ר 796 – משרד הפנים -שדרוג מרכיבי בטחון 2010    -    30,000  

                         תב"ר 797 – משרד הפנים – שדרוג מוקד 2010                 -    34,000  

                         תב"ר 798 – משרד הרווחה – בינוי מח' לשירותים חברתיים 400,000 ₪

                                                                            הקרן לעבודות פיתוח              80,000  

                                                                          סה"כ תב"ר מס' 798                480,000 

                                   

מלאכי לוינגר: משרדי מח' הרווחה במקומם הנוכחי לא יכולים להכיל  את כל העובדים הסוציאליים המועסקים במחלקה. משרד הרווחה נענה לבקשתנו והסכים לממן 400 אלש"ח מתוך 480 אלש"ח עלות הבינוי עפ"י תוכנית שהוכנה ע"י מהנדס המועצה , בהתייעצות עם מנהל מח' הרווחה ומנהל אגף חינוך וחברה.

ישראל ברמסון: מציע לדחות בשבוע את הדיון בתב"ר לבינוי מח' רווחה עד שתציגו בפנינו את התוכנית ואז נשקול ביחד ונקבל החלטות. כרגע אנו לא יודעים מה אתם מתכננים ומי יתמקם במשרדים שיפונו. אנו לא חותמת גומי. לוקחים פה 80 אלש"ח מקרן לעבודות פיתוח במקום שאולי צריך להשקיע אותם במקום אחר.

 

תב"ר מס' 798  יורד מסדר היום.

 

הצבעה על תברי"ם 796 ו- 797 :    בעד – פה אחד

 

החלטה  לסע' 1 בישיבה מס' 19/2010 מיום 28.11.2010

הוחלט לאשר התברי"ם דלהלן:

תב"ר 796 – משרד הפנים -שדרוג מרכיבי בטחון 2010    -    30,000  

תב"ר 797 – משרד הפנים – שדרוג מוקד 2010                 -    34,000  

 

 

יעקב שרביט עוזב

 

בן ציון גופשטיין ויהושע שני מגיעים

 

סע 3: פתרון לבעיית הכלבים המשוטטים בלהקות  ובבודדים ברחבי הקריה אשר מהווים מטרד חמור ואף סיכון לתושבי הקריה

בן ציון גופשטיין: כיום ילדים מפחדים ללכת בלילה מפחד הכלבים המשוטטים. זה מסוכן וזה מפריע לישון בלילה. הכלבים לא רק שלא בורחים, אלא גם תוקפים. מציע להעסיק למשך חודשיים איש מקצוע שמומחה בכלבים במשרה מלאה שיטפל בבעיה.

ישראל ברמסון: אני מציע:

 1. ראש המועצה, לאור מה ששמענו על חומרת העניינים, ייפגש במיידי עם האחראים במשרדים השונים כגון מינהל אזרחי, משרד הבריאות ויעמידם על חומרת המצב.

 2. תתקיים ישיבה בשבוע הבא לעדכון על ההתקדמות בפתרון הבעיה.

3. תוקם ועדה בחברות אבירם כהן הוטרינר ואני, שתמליץ על טיפול לטווח מיידי, בינוני וארוך.

4. המועצה תקצה משאבים ככל שנדרש לפתרון הבעיה ולשיפור דרמטי בענין – משאבים תקציביים והפניית עובדי מועצה, או בחירת קבלני משנה לפתרון הבעיה בשיטות כמו מלכודות, שיפתרו את הבעיה ככל שיידרש וזאת מהנימוקים:

א. כי מדובר בחשש מיידי לתקיפה של ילדים ומבוגרים וחשש לחיי אדם.

ב. טראומה לילדים ונזק לכל החיים מהמראות שהם רואים.

 ג. חשש להפצת מחלות ובמיוחד מחלת הכלבת שאין ממנה מרפא, כפי שהוטרינר טוען בעצמו , מדובר בפצצה מתקתקת.

מאיר לפיד:        מציע לשלש את כמות המלכודות משלוש ל- 10 ולהניח אותם בצורה ממוקדת ואם צריך עוד עזרה, אז לצורך המבצע לגייס עוד משאבים ולהכפיל את המשאבים.

מלאכי לוינגר:    מציע שהועדה שישראל הציע היא זו שתקבע מה לעשות וכמה מלכודות נקנה. אנו כרשות, נעשה כל מה שניתן לטובת נושא זה. אני מציע להוסיף את חגי גלס כאיש מקצוע וכיו"ר הועדה.

 

הצבעה על הצעת ישראל + מלאכי: בעד – פה אחד.

 

החלטה לסע' 3 בישיבה מס' 19/2010

הוחלט כדלקמן:

א. ראש המועצה ייפגש במיידי עם האחראים במשרדים השונים כגון מינהל אזרחי ומשרד הבריאות ויעמידם על חומרת המצב.

ב. תתקיים ישיבה בשבוע הבא לעדכון על ההתקדמות בפתרון הבעיה.

ג. תוקם ועדה בחברות חגי גלס – יו"ר, אבירם כהן, ד"ר ערן פלינט, ישראל ברמסון שתמליץ על טיפול בבעיה לטווח מיידי, בינוני וארוך.

ד. המועצה תקצה משאבים ככל שיידרשו בהתאם להמלצת הועדה כדי להביא לפתרון הבעיה.

 

 

סע' 2: פתרון דחוף למחדל הבטיחותי שבהשארת העיקול המסוכן במסגרת השיפורים הנעשים בתוואי הכביש שבין קרית ארבע למחנה הצבאי

 

ישראל ברמסון: במסגרת העבודות שמתבצעות כיום בכביש, הבחנתי שלא נעשה שום שינוי בתוואי הקיים והעיקול שהוא הבעיה המרכזית בקטע זה, נשאר כפי שהוא.

מציע:

1. המועצה מודעת לבעייתיות הקיימת בתוואי הכביש הנבנה והולך כפי שהוצג בישיבת המועצה.

2. תמונה ועדה בהשתתפות חברי המועצה מאיר לפיד, ישראל ברמסון ומרדכי סעייד. הועדה תפעל מול מע"צ לפתרון הבעיה.

 3. הועדה תדווח למליאת המועצה על פעולותיה בישיבת המועצה הקרובה.

מאיר לפיד:        מציע להוסיף לועדה שותפים נוספים - מהנדס המועצה ומזכיר המועצה.

מלאכי לוינגר:    שלילי. זה לא תפקיד המועצה. זה נושא מקצועי גרידא. הכביש נסלל על התוואי הקיים בגלל בעיות סטטוריות. היות ו- 80% מהעבודות בקטע זה כבר בוצעו, אני מציע בהתאם לדעה הרווחת פה, שנמשיך במעקב אחר הביצוע. מדובר בפרוייקט של מע"צ שתמשיך גם בעתיד להיות אחראית לתחזוק הכביש ובטיחותו, לכן אין פה שום רלוונטיות לועדה או להחלטות מועצה. תביאו למע"צ חוו"ד מטעמכם ואני אשמח מאוד אם תשכנעו אותם. אני כראש מועצה, אפנה פעם נוספת למפקח על הפרוייקט ולמשרד התחבורה שיבחנו את הנושא מחדש כדי לבדוק אם אכן יש כאן בעיה תעבורתית.

 

יהושע עוזב

 

הצעה על הצעת ישראל: בעד -  4 (ישראל, מרדכי, מאיר, בן ציון)

מלאכי לא משתתף בהצבעה.

 

 

 

 

 

                                                                        מלאכי לוינגר                 שולי    שמעון

                                                                        ראש המועצה                 מזכיר המועצה

 

 

רשם: שולי שמעון – מזכיר המועצה

 עבור לתוכן העמוד