• מערה
  • בנין המועצה
  • ריקודגלים
  • קרית ארבע חברון עיר שעושה את כל ישראל חברים

פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 15/2010 שלא מן המנין

פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 15/2010 שלא מן המנין

שהתקיימה ביום ראשון, ד' תשרי תשע"א (12.9.2010)

 

משתתפים:        מלאכי לוינגר, יהושע שני, יעקב שרביט, שמואל קרלין, יורם אלמכיאס.

 

לא משתתפים:   ישראל ברמסון, מרדכי סעייד, בן ציון גופשטיין, מאיר לפיד.

 

נוכחים:             יצחק ויניק, שולי שמעון.

 

סדר יום: תקציב 2010 – שינוי מס' 1

ויניק יצחק:      ההצעה להגדלת סע' יחסי ציבור באופן חריג כ"כ - 650,000 ₪, נועדה בעיקר   למימון פרוייקטים תיירותיים.

מלאכי לוינגר:    מציע לאשר את ההגדלה בסך 3.2 מיליון ₪ לתקציב 2010 עפ"י רשימת הסעיפים דלהלן כפי  שהוצגה ע"י הגזבר.

הצבעה – בעד – פה אחד

הוחלט לאשר את השינויים בתקציב 2010 כדלהלן והגדלתו ב- 3.2 מליון ₪.

סעיף תקציבי

שם התקציב

סכום קיים

סכום הגדלה/הקטנה

סכום מעודכן

ביטול סעיפים מותנים

119100913

מענקים שאינם לבסיס ח.פ

0

3,200,000

3,200,000

 

185100810

מועצה דתית

-860,000

343,000

-517,000

 

119100915

מענק פנים רזרבת שר

900,000

-400,000

500,000

 

 

מענק אוסלו

0

400,000

400,000

  

 

עדכון מענק האיזון

8,997,000

781,000

10,278,000

 

119600910

מענק ביטחון

1,850,000

-1,850,000

0

ביטול הכנסה מותנית

161400750

יחסי ציבור קבלניות

-100,000

-650,000

-750,000

 

161500750

יעוץ ארגוני

0

-30,000

-30,000

 

171230732

אחזקת משאית אשפה

-25,000

-75,000

-100,000

 

172700744

אחזקת גדרות

-25,000

-75,000

-100,000

 

173210752

בנין עיר

-100,000

-500,000

-600,000

 

181320421

בי"ס זיפות גגות

-20,000

-100,000

-120,000

 

181792760

הזנת גני ילדים

-101,000

-100,000

-201,000

 

182400820

מרכז קהילתי השתת. המועצה

-340,000

-200,000

-540,000

 

193500750

קרקעות - שמירת אדמות הלאום

0

-150,000

-150,000

 

177100750

תיירות

0

-110,000

-110,000

 

161110511

מנהל כללי כיבוד

-11,000

-20,000

-31,000

 

162100570

מנהל כללי מיכון

-40,000

-5,000

-45,000

 

162200930

אחזקת תוכנת הנה"ח

-130,000

-166,000

-296,000

 

171220720

ניקוי רחובות חומרים

-3,000

-3,000

-6,000

 

174520740

ביוב כלים וציוד

-7,000

-100,000

-107,000

 

181220420

גנ"י תיקונים

-9,000

-10,000

-19,000

 

181220450

ריהוט גנ"י

-5,000

-20,000

-25,000

 

182850750

יחידה לקידום נוער

0

-160,000

-160,000

 

מיון הוצאות מותנות להוצאות רגילות (עקב הגדלת מקורות ההכנסה)

 

 

 

א. ביטול המותנות

 

 

 

 

161615750

קידום מקצועי מועצה כללי

-65,000

65,000

0

 

162200930

אחזקת  תוכנת הנה"ח

-130,000

130,000

0

 

174100560

מנהל נכסי ציבור מכונות משרד אחז

-3,000

3,000

0

 

174100741

מנהל נכסי ציבור כלים וציוד לנגריה

-2,000

2,000

0

 

174600750

גנים ונטיעות עבודות קבלניות

-220,000

220,000

0

 

174600760

גנים ונטיעות מים

-110,000

110,000

0

 

174900549

רכש - מירס

-3,000

3,000

0

 

174900830

עמותת מנהלי רכש ואספקה

-1,000

1,000

0

 

175100750

יום עצמאות באמצעות המתנ"ס

-35,000

35,000

0

 

175100780

יום העצמאות-הוצאות לפעולות

-35,000

35,000

0

 

181320436

בי"ס יסודיים סולר לחימום

-100,000

100,000

0

 

181320580

בי"ס יסודיים הוצאות אחרות

-180,000

180,000

0

 

181320757

תיקון הסקות מוס"ח-יסודי

-30,000

30,000

0

 

181320767

תוכנית "קרב" - הוצאת הפעלה

-725,000

725,000

0

 

181323760

185-תשל.הורים חומרים בתי"ס יסודיים

-61,000

61,000

0

 

182890820

השתת. בתנועות נוער

-150,000

150,000

0

0

ב. רישום ההוצאות בתקציב השוטף

 

 

 

 

161615750

קידום מקצועי מועצה כללי

0

-65,000

-65,000

 

162200930

אחזקת  תוכנת הנה"ח

0

-130,000

-130,000

 

174100560

מנהל נכסי ציבור מכונות משרד אחז

0

-3,000

-3,000

 

174100741

מנהל נכסי ציבור כלים וציוד לנגריה

0

-2,000

-2,000

 

174600750

גנים ונטיעות עבודות קבלניות

0

-220,000

-220,000

 

174600760

גנים ונטיעות מים

0

-110,000

-110,000

 

174900549

רכש - מירס

0

-3,000

-3,000

 

174900830

עמותת מנהלי רכש ואספקה

0

-1,000

-1,000

 

175100750

יום עצמאות באמצעות המתנ"ס

0

-35,000

-35,000

 

175100780

יום העצמאות-הוצאות לפעולות

0

-35,000

-35,000

 

181320436

בי"ס יסודיים סולר לחימום

0

-100,000

-100,000

 

181320580

בי"ס יסודיים הוצאות אחרות

0

-180,000

-180,000

 

181320757

תיקון הסקות מוס"ח-יסודי

0

-30,000

-30,000

 

181320767

תוכנית "קרב" - הוצאת הפעלה

0

-725,000

-725,000

 

181323760

185-תשל.הורים חומרים בתי"ס יסודיים

0

-61,000

-61,000

 

182890820

השתת. בתנועות נוער

0

-150,000

a-150,000

-1,850,000

 

 

 

 

 

 

 

 

8,121,000

0

8,121,000

 

 

 

 

                                                                        מלאכי לוינגר                   שולי  שמעון

                                                                        ראש המועצה                 מזכיר  המועצה

 

רשם: שולי שמעון – מזכיר המועצהaעבור לתוכן העמוד