• מערה
  • בנין המועצה
  • ריקודגלים
  • קרית ארבע חברון עיר שעושה את כל ישראל חברים

פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 14/2010

פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 14/2010 

שהתקיימה ביום ראשון, ז' מנ"א תש"ע (18 ביולי 2010)

 

משתתפים:        מלאכי לוינגר, יהושע שני, יעקב  שרביט, שמואל קרלין, יורם אלמכיאס,  ישראל ברמסון, מרדכי סעייד, בן ציון גופשטיין (מגיע במהלך סע' 2).

 

לא משתתף:       מאיר לפיד.

 

נוכחים:             יצחק ויניק, שולי שמעון.

 

סדר יום:           1. עידוד העסקים בקרית ארבע חברון

                         2. אישור תברי"ם (עפ"י רשימה שהועברה + תב"ר סימון כבישים).

                         3. אישור המלצת ועדת שמות (מצ"ב המלצת הועדה).

 

סע' 2: אישור תברי"ם

יצחק ויניק:       מציע לאשר התברי"ם הבאים:

                         תב"ר 786 – חינוך    - 600,000 ₪ - שינויים והתאמות במוס"ח – ממ"ד בנים

 

                         תב"ר 789 – חינוך    - 600,000 ₪ - שינויים והתאמות במוס"ח ממ"ד בנות

 

                         תב"ר 773 – חינוך   - 200,000 ₪  - חינוך – בינוי ושיפוץ במרפ"דים

                                                               50,000    - השתת' הקרן לעבודות פיתוח

                         סה"כ תב"ר 773     - 250,000 

 

                         תב"ר 787 – חינוך  - 200,000 ₪  - שיפוץ והרחבה מבנה יביל בי"ס אלוני ממרא

                        

תב"ר 790 – חינוך  - 35,200   ₪ - חינוך,אופק חדש פינות עבודה-חט"ב

 

                         תב"ר 791 – חינוך  - 430,000 ₪ - החלפת גג אולם ספורט – אולפנא

 

                         תב"ר 792 – חינוך – 120,000 ₪ - כיתת גן מבנה יביל רמת ממרא

                                                        55,000   ₪ - השתת' הקרן לעבודות פיתוח

                         סה"כ תב"ר 792      175,000 

 

                         תב"ר 788 – פיס      150,000    שיפוצים במבני פיס

 

                         תב"ר 750 – פיס(שינוי3) 899,640 ₪ הקמת מועדון פיס קהילתי

                                                                                      – הגדלה 158,843 ₪ - פיס

                                                                941,920 ₪ - שיכון-הקמת מועדון פיס קהילתי

                                סה"כ תב"ר 750       1,841,560 ₪

 

                        

 

 

תב"ר 793 – תחבורה 24,120 ₪ - סימון כבישים ומתקני בטיחות לשנת 2010

                                                              10,337 ₪ - השתתפות הקרן לעבודות פיתוח

                         סה"כ תב"ר 793        34,457 ₪

 

הצבעה: בעד – פה אחד

 

החלטה לסע' 1 בישיבה מס' 14/2010 מיום 18.7.2010

מאושרים התבר"רים כדלקמן:

תב"ר 786 – חינוך    - 600,000 ₪ - שינויים והתאמות במוס"ח – ממ"ד בנים

 

תב"ר 789 – חינוך    - 600,000 ₪ - שינויים והתאמות במוס"ח ממ"ד בנות

 

תב"ר 773 – חינוך   - 200,000 ₪  - חינוך – בינוי ושיפוץ במרפ"דים

                                  50,000    - השתת' הקרן לעבודות פיתוח

            סה"כ תב"ר 773     - 250,000 

 

תב"ר 787 – חינוך  - 200,000 ₪  - שיפוץ והרחבה מבנה יביל בי"ס אלוני ממרא

           

תב"ר 790 – חינוך  - 35,200   ₪ - חינוך,אופק חדש פינות עבודה-חט"ב

 

תב"ר 791 – חינוך  - 430,000 ₪ - החלפת גג אולם ספורט – אולפנא

 

תב"ר 792 – חינוך – 120,000 ₪ - כיתת גן מבנה יביל רמת ממרא

                                55,000   ₪ - השתת' הקרן לעבודות פיתוח

            סה"כ תב"ר 792      175,000 

 

תב"ר 788 – פיס      150,000    שיפוצים במבני פיס

 

תב"ר 750 – פיס(שינוי3) 899,640 ₪ הקמת מועדון פיס קהילתי

                                                         – הגדלה 158,843 ₪ - פיס

                                       941,920 ₪ - שיכון-הקמת מועדון פיס קהילתי

                                סה"כ תב"ר 750       1,841,560 ₪

 

תב"ר 793 – תחבורה 24,120 ₪ - סימון כבישים ומתקני בטיחות לשנת 2010

                                  10,337 ₪ - השתתפות הקרן לעבודות פיתוח

סה"כ תב"ר 793        34,457 ₪

 

סע' 1: עידוד עסקים בקרית ארבע חברון

מלאכי לוינגר:    מציע המלצות לעידוד עסקים שהוכנו ע"י עקיבא לונדון, חגי גלס ואנוכי:

                         1. ליווי וסיוע לעסקים ע"י מט"י (מרכז טיפוח יזמות).

                         2. לערוך כנס של בעלי העסקים מיד לאחר החגים.

                         3. בחינת מתן הנחות בארנונה לבעלי עסקים עפ"י הנחיות היועהמ"ש.

                         4. פרסום נוהל הקמת עסק חדש בעיתון הקריה.

                         5. אכיפת רישוי עסקים שיבטיח את בטיחות הציבור.

                         6. פרסום משותף של כל העסקים בעיתון המקומי בסבסוד המועצה.

                         7. קיום יריד עסקים מספר פעמים בשנה.

                         8. הצבת שלטי  הכוונה לעסקים ברחבי היישוב - בסבסוד המועצה.

בן ציון גופשטיין: מציע:

                         1. לכנס את כל בעלי העסקים בקריה לשמוע את טענותיהם.

                         2. להביא גוף מקצועי בלתי תלוי שיתן חוו"ד לחברי המועצה איך ניתן לפתור את הבעיות שהועלו ע"י בעלי העסקים.

ישראל ברמסון: מציע:

                         1. המועצה מכירה שקיום עסקים בק. ארבע הינו צורך עליון ואחד התנאים הבסיסיים בקיום חיים נורמליים בחיי היומיום של היישוב.

 

                         2. המועצה מודעת למצב הקשה של העסקים בקרית ארבע שרבים  מהם לא שורדים לאורך זמן.

 

                         3. המועצה תיזום פעולות שיעודדו את פעילות העסקים השונים – כגון: פרסום בעתון המועצה בסבסוד, או בפטור מלא. פניה לציבור לקנות דווקא בקרית ארבע ולא במקומות אחרים.

 

                         4. מתן הקלות בארנונה והנחות משמעותיות לבעלי העסקים.

 

                         5. שיפור הסביבה החיצונית ליד העסקים כגון נקיון ותאורה למניעת פריצות בלילה.

 

                         6. המועצה לא תפעיל נהלים שמסבכים את ניהול העסקים כגון רישוי עסקים.

 

                         7. ראש המועצה לא ימנה את החתול לפקח על החלב, קרי - צוות ההיגוי שמורכב מראש המועצה, הפיקוח העירוני והאחראי על פיתוח העסקים, שמאוד הצליחו בשנים האחרונות בקריה, אלא המועצה תמנה אנשי מקצוע אמיתיים שיטפלו בפתרון הבעיה.

 

                         8. מציע למנות לתפקיד את ישראל בלומנטל שירכז את הנושא ויבחר לו את אנשי הצוות. הוא ידוע כאיש שהקים מספר לא קטן של פרוייקטים בחייו והוא מאוד כשרוני, עם יכולות גבוהות.

 

                         9. ראש המועצה ידווח בעוד חודשיים על התקדמות הטיפול בנושא .

 

מלאכי לוינגר:    מציע לתכלל את כל ההצעות שהועלו פה ולהעביר אותם לצוות היגוי משותף שחבריו יהיו – ישראל בלומנטל – יו"ר, בנצי גופשטיין ואנוכי. הצוות יבחן איך לקדם את עידוד העסקים עם ההצעות האלה.

 

הצבעה על הצעת מלאכי: בעד -  7

                                                   נגד – 1 (שמואל)

 

הצבעה על הצעת ישראל: בעד – 3 (ישראל, מרדכי, בן ציון)

                                                                    נגד – 3 (יורם, מלאכי, שמואל)

יעקב לא משתתף בהצבעה

 

הצעת מלאכי התקבלה

 

החלטה לסע' 1 בישיבה מס' 14/2010 מיום 18.7.2010

כל ההצעות שהועלו במסגרת הדיון יועברו לצוות היגוי משותף בהרכב ישראל בלומנטל – יו"ר, בנצי גופשטיין ומלאכי לוינגר שיבחן איך לקדם באמצעותם את עידוד העסקים בקרית ארבע.

 

סע' 3: אישור המלצת ועדת שמות

 

הנושא נדחה לישיבה הבאה.

 

 

 

                                                מלאכי לוינגר                              שולי  שמעון

                                                            ראש המועצה                              מזכיר המועצה

 

 

רשם: שולי שמעון – מזכיר המועצה

 

 

 

 

 עבור לתוכן העמוד