• מערה
  • בנין המועצה
  • ריקודגלים
  • קרית ארבע חברון עיר שעושה את כל ישראל חברים

ישיבת מועצה מס' 10/2010

פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 10/2010 שלא מן המנין שהתקיימה ביום ראשון, יז' סיון תש"ע (30 במאי 2010)

משתתפים:       מלאכי לוינגר,  יעקב שרביט, שמואל קרלין, יורם אלמכיאס,  ישראל ברמסון, יהושע שני, מרדכי סעייד, בן ציון גופשטיין, מאיר לפיד.

נוכחים:             שולי שמעון, הגב' שולה אלישביץ – ועד הורים תנועת "אריאל" בנות, יעקב אייכנשטיין.

סדר יום:           1. הקמת בתי כנסת בשכונת המדורגים (שלב א',ב',ג') (לבקשת מרדכי סעייד, ישראל ברמסון, בן ציון גופשטיין, מאיר לפיד).

                         הצעת החלטה:

                         א. המועצה תקים בית כנסת לבני עדות אשכנז תושבי שכונת המדורגים.

                         ב. המועצה תקים בית כנסת לבני עדות המזרח תושבי שכונת המדורגים.

                         2. בנין תנועת "אריאל" בנות קרית ארבע (המכללה לשעבר) (לבקשת מרדכי סעייד, ישראל ברמסון, בן ציון גופשטיין, מאיר לפיד).

 .                       הצעת החלטה:

                         א. המועצה משבחת את הפעילות המתבצעת בסניף אריאל בנות המתקיימת במבנה שבבנייני ה- 300 (המכללה לשעבר).

                         ב. לא יועבר סניף הבנות של תנועת אריאל בקרית ארבע אלא למבנה קיים ראוי ומתאים, הן בגודלו  והן מבחינת בטיחות והן מבחינת מיקום בטחוני, לפחות כמו המבנה שמשמש היום.

סע' 1: הקמת בתי כנסת בשכונת המדורגים (שלב א',ב',ג')

ישראל ברמסון:  מציע (א) המועצה תיזום הקמת ביכנ"ס לתושבי המדורגים בהקדם.

                                  (ב) ביהכנ"ס יהיה בתפוסה של כ- 200 מקומות ישיבה, בהתאם לפיתוח של

                                          השכונה.

                                  (ג) ראש המועצה ידווח למועצה תוך חודשיים על התקדמות הנושא.

                         תושבים פנו אלי בנושא זה. מדובר בשכונה עם למעלה ממאה משפחות, שמתרחבת כל יום והגיע הזמן שיהיה בה  ביכנ"ס, שתושבים לא יצטרכו ללכת רחוק, בעיקר בימי החורף.

מלאכי לוינגר:     מציע שהמועצה תפעל יחד עם המועה"ד לקידום תוכניות להקמת בתי כנסת בשכונות השונות, תוך חשיבה מסודרת לבחינת הצרכים ומתוך מגמה לא לפגוע בבתי  הכנסת הקיימים.

 

הצבעה על הצעת ישראל: בעד – 4 (ישראל, מרדכי, מאיר, בן ציון)

הצבעה על הצעת מלאכי: בעד – 5 (מלאכי, יהושע, יעקב, יורם, שמואל)

הצעת מלאכי התקבלה

החלטה לסע' 1 בישיבה מס' 10/2010 שלא מן המנין מיום 30.5.2010

המועצה תפעל יחד עם המועה"ד לקידום תוכניות להקמת בתיכנ"ס בשכונות השונות, תוך חשיבה מסודרת לבחינת הצרכים ומתוך מגמה לא לפגוע בבתי כנסת הקיימים.

סע' 2: בנין תנועת "אריאל" בנות קרית ארבע (המכללה לשעבר)

בן ציון גופשטיין: מציע להעביר את סניף "אריאל" בנות ממקומו הנוכחי רק כאשר המקום החלופי - המבנה היביל והקרוואנים יהיה מוכן. מנסיוננו בגבעת האבות, העברת מבנים כאלו לא לוקח כ"כ מהר.

                         בינתיים שהפסג"ה תפעל בביה"ס. הילדים והנוער שלנו קודמים לצרכי המרפ"ד של גוש עציון ואפרת.

מלאכי לוינגר:     מציע להקפיא כרגע את כל ההליכים להעברת הסניף עד לפגישה שאקיים השבוע עם ועד הורים, נציגי הסניף יחד עם אבי שושן וחיליק גוטמן, ע"מ להגיע להבנה והסכמה משותפת כיצד לפעול בענין זה. לא יהיו פה הורדות ידיים.

מאיר לפיד:        מציע לא להתחבא מאחורי הקומונרית ולא להעליב ולפגוע בה או באנשים שפועלים בהתנדבות מכל רצונם.

                         היתה טעות וברגע האחרון אנו בולמים אותה ואני מציע שההתנהלות תשתנה בתחום זה ובתחומים נוספים.

הצבעה על הצעת מלאכי: בעד – פה אחד

החלטה לסע' 2 בישיבה מס' 10/2010 שלא מן המנין מיום 30.5.2010

הוחלט להקפיא כרגע את כל ההליכים להעברת סניף "אריאל" בנות עד לפגישה שתתקיים השבוע עם ועד הורים, נציגי הסניף יחד עם אבי שושן וחיליק גוטמן, ע"מ להגיע להבנה והסכמה משותפת כיצד לפעול בענין זה. 

 

                                                                        מלאכי לוינגר                 שולי שמעון

                                                                        ראש המועצה               מזכיר המועצה

רשם: שולי שמעון – מזכיר המועצהעבור לתוכן העמוד