• מערה
  • בנין המועצה
  • ריקודגלים
  • קרית ארבע חברון עיר שעושה את כל ישראל חברים

ישיבת מועצה מס' 8/2010

פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 8/2010 שהתקיימה ביום ראשון, יז' סיון תש"ע (30 במאי 2010)

משתתפים:        מלאכי לוינגר,  יעקב שרביט, שמואל קרלין, יורם אלמכיאס,  ישראל ברמסון, יהושע שני, מרדכי סעייד, בן ציון גופשטיין, מאיר לפיד.

נוכחים:             שולי שמעון, חיים שחר.

סדר יום:           1.אישור תברי"ם;

                         2. בחירת ועדת ערר לארנונה;

                         3. אישור תבחינים להקצאת מקרקעין;

                         4. החשש המיידי לחיי אדם כתוצאה מהתדרדרות שחלה בחודשים האחרונים בשירותי הרפואה הדחופה (נט"ן) (לבקשת: מרדכי סעייד, ישראל ברמסון, בן ציון גופשטיין, מאיר לפיד).

סע' 1: אישור תברי"ם

חיים שחר:        נותן סקירה והסברים לגבי התברי"ם כדלקמן:

מס'

שם התב"ר

סה"כ 

גורם מממן

סכום לפי גורם מממן

תב"ר

 (תוספת -  הפחתה )

778

 10-פקע"ר , שדרוג מכלולי כניסה לק.ארבע

307,214 ₪

פקע"ר

186,814 ₪

משרד הבטחון

120,400 ₪

779

 10-חינוך , שינויים והתאמות ממ"ד בנות

500,000 ₪

משרד החינוך

500,000 ₪

780

 10-חינוך , שינויים והתאמות ממ"ד בנים

500,000 ₪

משרד החינוך

500,000 ₪

781

10-חינוך , אופק חדש פינות עבודה בי"ס גוונים

35,200 ₪

משרד החינוך

35,200 ₪

782

 10-חינוך , אופק חדש פינות עבודה בי"ס ת"ת חברון

35,200 ₪

משרד החינוך

35,200 ₪

783

10-חינוך , אופק חדש פינות עבודה בי"ס אלוני ממרא

35,200 ₪

משרד החינוך

35,200 ₪

784

10 - תחבורה , תכנון כביש עוקף ליד בתי - ספר

127,777.78 ₪

משרד התחבורה

115,000 ₪

השתתפות המועצה

12,777 ₪

785

10 - תחבורה , פסי  - האטה

130,000 ₪

משרד התחבורה

117,000 ₪

השתתפות המועצה

13,000 ₪

            שינויי תברי"ם .

מס'

גורם מממן

סה"כ 

גורם מממן

סכום לפי גורם מממן

תב"ר

 (תוספת -  הפחתה )

526

שיכון - בנין "סביוני ממרא "

7,700,000 ₪

משרד השיכון מאושר

5,850,000 ₪

משרד השיכון תוספת

1,850,000 ₪

 

750

 

07 פיס , הקמת מועדון נוער

1,617,200 ₪

משרד השיכון

941,920 ₪

מפעל הפיס

675,280 ₪

 

תברי"ם לסגירה

 

 

מס' תב"ר

שם התב"ר

 

752

 08פקע"ר , תיקון מעבירי מים בדרך בטחון

 

753

 08פנים - חיבור מבני ציבור לחשמל

 

755

 08היח' להתיישבות וחינוך,שידוג מוקד לשע"ח

 

756

 08תקרה אקוסטית למרכז אזרחי שלב ב

 

757

   1 08פנים ,רכש גרור מים

 

758

08השתת' ברכישת רכב כיבוי והצלה  רותם

 

759

  08היח' להתיישבות , עמדת שמירה ממוגנת ירי

 

 

 

הצבעה : בע ד -  פה אחד

הוחלט לאשר את התברי"ם כדלקמן:

מס'

שם התב"ר

סה"כ 

גורם מממן

סכום לפי גורם מממן

תב"ר

 (תוספת -  הפחתה )

778

 10-פקע"ר , שדרוג מכלולי כניסה לק.ארבע

307,214 ₪

פקע"ר

186,814 ₪

משרד הבטחון

120,400 ₪

779

 10-חינוך , שינויים והתאמות ממ"ד בנות

500,000 ₪

משרד החינוך

500,000 ₪

780

 10-חינוך , שינויים והתאמות ממ"ד בנים

500,000 ₪

משרד החינוך

500,000 ₪

781

10-חינוך , אופק חדש פינות עבודה בי"ס גוונים

35,200 ₪

משרד החינוך

35,200 ₪

782

 10-חינוך , אופק חדש פינות עבודה בי"ס ת"ת חברון

35,200 ₪

משרד החינוך

35,200 ₪

783

10-חינוך , אופק חדש פינות עבודה בי"ס אלוני ממרא

35,200 ₪

משרד החינוך

35,200 ₪

784

10 - תחבורה , תכנון כביש עוקף ליד בתי - ספר

127,777.78 ₪

משרד התחבורה

115,000 ₪

השתתפות המועצה

12,777 ₪

785

10 - תחבורה , פסי  - האטה

130,000 ₪

משרד התחבורה

117,000 ₪

השתתפות המועצה

13,000 ₪

            שינויי תברי"ם .

מס'

גורם מממן

סה"כ 

גורם מממן

סכום לפי גורם מממן

תב"ר

 (תוספת -  הפחתה )

526

שיכון - בנין "סביוני ממרא "

7,700,000 ₪

משרד השיכון מאושר

5,850,000 ₪

משרד השיכון תוספת

1,850,000 ₪

 

750

 

07 פיס , הקמת מועדון נוער

1,617,200 ₪

משרד השיכון

941,920 ₪

מפעל הפיס

675,280 ₪

 

תברי"ם לסגירה

 

 

מס' תב"ר

שם התב"ר

 

752

 08פקע"ר , תיקון מעבירי מים בדרך בטחון

 

753

 08פנים - חיבור מבני ציבור לחשמל

 

755

 08היח' להתיישבות וחינוך,שידוג מוקד לשע"ח

 

756

 08תקרה אקוסטית למרכז אזרחי שלב ב

 

757

   1 08פנים ,רכש גרור מים

 

758

08השתת' ברכישת רכב כיבוי והצלה  רותם

 

759

  08היח' להתיישבות , עמדת שמירה ממוגנת ירי

 

2. בחירת ועדת ערר לארנונה

ישראל ברמסון: מציע 2 חברים לועדה: חיים אלישביץ ויעקב אייכנשטיין. מדובר בשני אנשים רציניים המבינים בענייני כספים.

מלאכי לוינגר:    מציע אייכנשטיין, שרה כלפא ומשה קאופמן . שלושתם אנשי כספים והם הביעו נכונות.

מאיר לפיד:        מציע את שרה כלפא.

 

הצבעה על הצעת מלאכי: בעד – פה אחד

החלטה לסע' 2 בישיבה מס' 8/2010 מיום 30.5.2010

הוחלט לבחור ביעקב אייכנשטיין, שרה כלפא ומשה קאופמן כחברי ועדת ערר לארנונה.

 

סע' 3:  אישור תבחינים להקצאת מקרקעין;

שולי נותן הסברים על נוהל משרד הפנים להקצאת מקרקעין ללא תמורה או בתמורה סמלית.

מלאכי לוינגר:    מציע לאשר התבחינים ולהעביר לחברי המועצה את רשימת הנכסים שמיועדים להקצאה עוד לפני פרסום התבחינים לציבור.

ישראל ברמסון: מציע שקודם כל תהיה סקירה של כל נכסי המועצה ולא רק אלה שמיועדים להקצאה ואז נוכל להתייחס לתבחינים האלה.

 

הצבעה על הצעת מלאכי: בעד – 5 (מלאכי, שמואל, יעקב, יהושע, יורם)

הצבעה על הצעת ישראל: בעד – 4 (ישראל, מרדכי, בן ציון, מאיר)

 

הצעת מלאכי התקבלה

 

החלטה לסע' 3 בישיבה מס' 8-2010 מיום 30.5.2010

א. מאושרת הפרוגרמה, התבחינים והעקרונות להקצאת מקרקעין עפ"י נהלי משרד הפנים כדלהלן:

ב. רשימת הנכסים שמיועדים להקצאה יועברו לידיעת חברי המועצה לפני פרסומם לציבור.

פרוגרמה תבחינים ועקרונות להקצאת מקרקעין

נוהל הקצאת מקרקעין בחוזה רשות שימוש ללא תמורה או בתמורה סמלית,בהתאם לנוהל משרד הפנים .

קריטריונים להקצאה

1. התאמה פרוגרמתית של השימוש המבוקש לצרכי ציבור

     א. השימושים להם יוקצו המקרקעין יהיו למטרות חינוך, תרבות, מדע, דת, צדקה, רווחה, בריאות, ספורט.

     ב. יש לוודא כי השימוש המבוקש במקרקעין הוא בגדר צורך ונותן מענה לכלל תושבי  היישוב  או לציבורים ספציפיים ביישוב.

     באותם מקרים בהם יש מספר פניות, תועדף פעילות אשר תשרת את מספר האנשים הגדול ביותר, אלא אם כן מדובר בפעילות המשרתת קהל יעד ספציפי, או שיש נימוקים מיוחדים אחרים.

2. התאמת השימוש המבוקש לסביבת המקרקעין מבחינת הפעילות הצפויה

     א. על השימוש המבוקש להתאים לאופי האזור, או השכונה שבתחומה נמצא הנכס ולצרכי התושבים שבה.

     יחד עם זאת, ינתן מענה גם לאוכלוסיות ספציפיות בהתאם לצרכים שלהם.

     ב. כל בקשה תבחן ותוגש חוו"ד  של מנהלי המחלקות הרלוונטיות במועצה ובמיוחד כאשר הפעילות מיועדת לציבור מכל רחבי המועצה (ולא לקהל המתגורר בשכונה מסויימת).

3. התאמת המקרקעין מבחינה תכנונית לפעילות המבוקש

     א. תיבדק התאמת נתוני המקרקעין לצרכי השימוש המבוקש מבחינת שטח, נגישות, אופי ועיצוב המבנה וכד' על מנת שנתוני המקרקעין יתאימו למטרות ההקצאה והפעילות המבוקשת.

     התאמת המקרקעין  ופיתוחה תהיה באחריותו של המבקש  ועל חשבונו ובתיאום מראש ובכתב מהרשות והיא תיעשה תוך פרק הזמן שיקבע ע"י הרשות בתנאי ההקצאה שלא יעלה על 3 שנים.

     ב. אם בתום פרק הזמן שנקבע טרם הושלמה התאמת המקרקעין ופיתוחה, יחזרו המקרקעין לידי הרשות המקומית, זולת אם ניתנה ארכה ע"י הרשות להשלמת הפיתוח לתקופה מוגבלת שלא תעלה על שנתיים.

     ג. יש להשתדל שההקצאה תאפשר ניצול יתרת המקרקעין, לשימושים ציבוריים אחרים ונוספים.

4. הבחנה בין מבקשי ההקצאה

     א. הקצאות ינתנו לעמותות רשומות בלבד.

     ביחס לגוף שהוא עמותה רשומה אולם אין בידיו "אישור ניהול תקין", אזי  הבקשה תטופל ע"י הועדה, אולם יובא לידיעת המבקש כי משרד הפנים דורש "אישור ניהול תקין" כתנאי לאישור החוזה.

     אישור זה הינו בנוסף לשאר האישורים הנדרשים לפי הנוהל.

     ב. תינתן עדיפות לגופים שיוכיחו תרומה למען הקהילה או למען אוכלוסיות ספציפיות בתחום השימוש המבוקש.

     ג. "תרומה מוכחת" תבחן עפ"י פעילות המבקש בתחום המועצה המקומית קרית ארבע או ברחבי הארץ (באם יש) – מספר הסניפים הפועלים, סוג הפעילות, אפיוני קהל ביעד והיקפו, אישורים ע"י גופים רלוונטים בדבר הפעילות ותרומה לקהילה.

     ד. תינתן עדיפות לגוף שניצול המקרקעין על ידיו יהיה מירבי ומיטבי לרבות ביחס למשך שעות הפעילות, מספר משתתפים, וכיו"ב.

5. נסיבות מיוחדות

     בנוסף לעקרונות אלה, רשאית ועדת ההקצאות להתחשב גם בנימוקים ענייניים רלוונטיים ומיוחדים שיבואו בפניה, בהתאם לצרכי השעה ולבעיות חדשות שעשויות לעמוד בתחום הקצאת נכסים עירוניים.

 

 

6. התאמת הבקשה לפרוגרמה ולייעוד הקרקע

     א. לא תוקצה קרקע לשימוש שאינו עולה בקנה אחד עם יעוד הקרקע כפי שנקבע בתוכנית לפי חוק תכנון כפרים , ערים ובניינים (תיקון זמני מספר 79), משנת 1966, או לפי מערכת הנחיות מאושרת לפי צו בדבר מתן היתרים לעבודות בשטחים תפוסים לצרכים צבאיים (יהודה והשומרון) (מס' 997) התשמ"ב – 1982, לפי הענין.

     ב. לא תאושר בקשה שאינה עולה בקנה אחד עם הפרוגרמה לשטחי ציבור שאושרה ע"י ועדת הקצאות. אולם רשאית ועדת הקצאות להמליץ, מנימוקים שיפורטו על ידה, על שינוי הפרוגרמה.

     שונתה הפרוגרמה, ניתן יהיה לשוב ולדון בבקשה שהוגשה, ללא צורך בהגשתה בשנית (למעט עדכון מסמכים).

7. מקורות כספיים למימון

     ע"מ לוודא שיש ביכולת כלכלית של הגוף המבקש לתחזק את המקרקעין המבוקש לשימוש, על המבקש להציג מסמכים המעידים כי יש ברשותו אמצעים כלכליים  לשימוש המבוקש.

עקרונות לחוזי ההקצאה

8. גופים המשתמשים בנכסים קיימים זמן רב והחוזה עימם הסתיים ומעוניינים להמשיך בשימוש, חייבים  להגיש בקשה לועדה.

     אולם, גופים אלו לא יפונו מהמקרקעין בו הם משתמשים כל עוד לא התקיים דיון בועדה בעניינם.

     בעת קבלת החלטה, הועדה תיקח בחשבון את תקופת השימוש והשקעות שנעשו על ידי גופים אלו במקרקעין.

9. תקופת הקצאה

     א. תקופת ההקצאה למי שמקבל רשות שימוש במקרקעין מהמועצה – עד 5 שנים.

     ב. תקופת ההקצאה למי שמקבל קרקע פנויה על מנת לבנות עליה מבנה – תהיה עד 25 שנה מתום הבניה.

     במקרים ספציפיים, ניתן יהיה להאריך את תקופת ההקצאה, בתקופות נוספות שלא יעלו על 10 שנים כל אחת.

 

     ג. בתום תקופת חוזה, יהיו הגופים המקבלים רשאים להגיש בקשה לשימוש במקרקעין לתקופה נוספת.

10. הפעילות במקרקעין

     א. לא תיעשה במקרקעין פעילות שונה מהפעילות עבורה הוקצה המקרקעין לגוף המבקש.

     ב. לא תיעשה במקרקעין פעילות עסקית ומסחרית למטרות רווח, למעט פעילות למימון מטרות הגוף המבקש ולתחזוקת המבנה.

     ג. לא תיעשה במקרקעין פעילות הגורמת מטרד בלתי סביר לתושבי הסביבה וזאת בהתחשב בשימוש שייעשה במבנה ובהוראות כל דין.

11. איסור העברת קרקע

     לגוף המקבל לא תהיה סמכות להעביר את המקרקעין או לשעבדם.

12. איסור פעילות פוליטית

     הגוף המקבל לא יעשה שימוש פוליטי או מפלגתי במקרקעין.

13. פירוק או הפסקת פעילות

     במקרה של פירוק הגוף המקבל או הפסקת פעילות במקרקעין מכל סיבה שהיא, יחזור המקרקעין לרשות המקומית בתנאים המפורטים בחוזה.

14. הקרקע  בתום תקופה

     בתום החוזה בין המועצה לגוף המבקש, אם בשל תום תקופת חוזה ואם בשל הפסקת חוזה במהלך התקופה בתנאים המפורטים בחוזה, יחזור  המקרקעין  למועצה.

סע' 4: החשש המיידי לחיי אדם כתוצאה מהתדרדרות שחלה בחודשים האחרונים בשירותי  הרפואה הדחופה (נט"ן)

ישראל ברמסון : לאחרונה, התפטרו 2 פראמדיקים ותיקים ומנוסים ונותרה פראמדיקית שלא יכולה לפעול בלי נוכחות רופא. בנוסף, אין באפשרות פראמדיקית יחידה לכסות את כל התורנויות הנדרשות במשך 24 שעות. כתוצאה מכך, נפגעו מאוד שירותי הטיפול נמרץ בקריה באופן מוחשי ומיידי המסכן חיי אדם.

מציע (1) המועצה רואה בחומרה את הירידה בשרות לתושב בנושא האמבולנסים של הטיפול נמרץ והשרות לכלל התושבים פה ובאזור.

                         (2) המועצה דורשת שראש המועצה יתערב ויפעל ככל יכולתו להחזרת המצב לקדמותו כפי שהיה לפני כחודשיים.

                         (3) המועצה תבצע בדיקה בהנה"ח של המועצה ותוודא שכל התקציבים שמיועדים לנושא הרפואה המועברים ממקורות ממשלתיים וגופים נוספים וכן מאגרות התושבים, יועברו במלואם לנושא הרפואה.

בן ציון גופשטיין : מציע  שראש המועצה יקח אחריות בנושא זה, שיש לו השלכות ופגיעה ברמת    השירות הרפואי ולא להשאיר זאת לשיקולו של מנהל מח' הבטחון.

מלאכי לוינגר:    מציע שהמועצה מסמיכה את קב"ט המועצה ואת ראש המועצה שימשיכו לפעול  ככל יכולתם במתן מענה רפואי מקסימלי לכל תושבי קרית ארבע חברון.

הצבעה על הצעת ישראל: בעד – 4 (מרדכי, ישראל, מאיר, בן ציון)

הצבעה על הצעת מלאכי: בעד – 5 (מלאכי, יהושע, יעקב, שמואל, יורם).

הצעת מלאכי התקבלה

 

החלטה לסע' 4 בישיבה מס' 8/2010 מיום 30.5.2010)

הוחלט להסמיך את קב"ט המועצה וראש המועצה שימשיכו לפעול ככל יכולתם במתן מענה רפואי מקסימלי לכל תושבי קרית ארבע חברון.

 

 

 

                                                                        מלאכי לוינגר                 שולי   שמעון

                                                                        ראש המועצה                 מזכיר המועצה

 

 

 

 

 עבור לתוכן העמוד