• מערה
  • בנין המועצה
  • ריקודגלים
  • קרית ארבע חברון עיר שעושה את כל ישראל חברים

פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 4/2010

פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 4/2010 שהתקיימה ביום ראשון, כא' אדר תש"ע (7 למרץ 2010)

משתתפים:        מלאכי לוינגר, יעקב שרביט, יורם אלמכיאס, מרדכי סעייד, ישראל ברמסון, בן ציון גופשטיין, שמואל קרלין.

לא השתתפו:      מאיר לפיד, יהושע שני.

נוכח:                 שולי שמעון

סדר יום:           1. הקרוואנים למגורים באתר ישיבת יתק"א, השירותים הלקויים מצד המועצה מול גובה הארנונה הנגבית (לבקשת מאיר לפיד, מרדכי סעייד, ישראל ברמסון, בן ציון גופשטיין).

                         2. קבלת סקירה על נכסי המועצה, המשתמשים בהם ואפשרויות השכרתם או מכירתם ודיון בנושא, לרבות מימוש הנכסים ולו"ז לביצוע (לבקשת מרדכי סעייד, ישראל ברמסון, בן ציון גופשטיין, מאיר לפיד).

                         3. תיקון חוק עזר לקרית ארבע (שירותי שמירה) התש"ע – 2010.

                         4. מינוי חברים לועדות ביקורת ומכרזים במקום חיים אלישביץ.

מלאכי מקבל הסכמת הנוכחים לקיום ישיבות מועצה בשעה 20.30.

סע' 1: הקרוואנים למגורים באתר ישיבת יתק"א, השירותים הלקויים מצד המועצה מול גובה הארנונה הנגבית

ישראל ברמסון: דיירי שכונת הקרוואנים ביתק"א, חוייבו לפני כשנה וחצי, עם חילופי השלטון במועצה, לשלם ארנונה במחיר הרגיל, אך למרות זאת הם אינם מקבלים את השירותים כמו יתר התושבים. המצב שם מזעזע -אין תאורה, אין מדרגות ושבילים נורמלים. בימי גשם נשים עם תינוקות נאלצות ללכת בתוך שלוליות. מכולת האשפה מוצבת במרחק רב ומסתובבים שם המון עכברושים וחתולים ויש צורך בהדברה. יש שם גם קרוואנים שבורים והרוסים שמסוכנים מבחינה בטיחותית. 

                         חייבת להיות פה תפיסה מערכתית שתושבים שמשלמים ארנונה, יקבלו את מה שמגיע להם ואני מציע שנבדוק את עצמנו למה נושאים כאלה מתקדמים רק כאשר אנו מעלים אותם לישיבת המועצה.

                         מציע (א) המועצה תיתן שירות מוניציפאלי מלא לתושבי שכונת הקרוואנים ביתק"א, כמו כל שכונה אחרת בקרית ארבע, כולל תאורת שבילים, אחזקת שבילים, פחי זבל קרובים, הדברה, פינוי מפגעים, גינון ומתקני משחקים.

(ב) במידה והמועצה לא מסוגלת לתת שירותים אלה מכל סיבה שהיא או כתוצאה מבעיות תקציביות, תבטל המועצה את גביית הארנונה מכלל תושבי השכונה.

שמואל קרלין:    הקרוואנים שם שייכים לישיבה התיכונית והיא האחראית על תיחזוקם  ופיתוח המקום.

בשעתו, כשביקשתי שיכניסו לשם משפחות, אמרו לי שזה לא שייך למועצה ואני לא יכול להתערב. לאור זאת, מציע לדחות זאת ולדון על כך בועדת הנחות בארנונה.

בן ציון גופשטיין: אי אפשר גם לגבות מהם ארנונה וגם להגיד שזה מקום נייטרלי בעוד שיש שם חלק שלא משלמים.

יעקב שרביט:     אני מציע לטפל במבנה מסוכן ומפגעים נוספים אם יש שם כאלה, בלי קשר לארנונה.

מלאכי לוינגר:    כל אדם שגר ביישוב, חייב לשלם ארנונה. ההחלטה לחייב את הדיירים התקבלה בקדנציה הקודמת. אני סיכמתי עם מנהלי יתק"א שהאתר הוא באחריותם ולמרות זאת,לפנים משורת הדין, ישבתי עם ועד השכונה וסיכמנו איתם דברים שכבר התבצעו בשטח.

                         אני מציע להזמין את ועד השכונה להיפגש עם הנהלת המועצה, כדי לסכם את הנושא הזה ולוודא שכל מה שסוכם איתם בוצע.

הצבעה על הצעת מלאכי: בעד – 4 (מלאכי, יעקב, יורם, שמואל)

הצבעה על הצעת ישראל: בעד – 3 (ישראל, בן ציון, מרדכי).

הצעת מלאכי התקבלה.

החלטה לסע' 1 בישיבה מועצה מס' 4/2010 מיום 7.3.2010

ועד שכונת הקרוואנים יוזמן לדון עם הנהלת המועצה ע"מ לוודא שכל מה שסוכם עימם אכן בוצע.

 

סע' 2: קבלת סקירה על נכסי המועצה, המשתמשים בהם ואפשרויות השכרתם או מכירתם ודיון בנושא, לרבות מימוש הנכסים ולו"ז לביצוע

ישראל ברמסון נותן הקדמה ורקע מדוע הנושא עולה לדיון.

            מלאכי טוען כי ישראל אינו מדבר לענין  ודורש ממנו  לאחר כרבע שעה, להתחיל לדבר על הנושא שעל סדר היום, אחרת יאלץ להפסיק את הדיון. לאחר מספר התראות, נועל מלאכי את הישיבה.

 

                                                            מלאכי לוינגר                 שולי    שמעון

                                                            ראש המועצה                 מזכיר המועצה

רשם: שולי שמעון – מזכיר המועצהעבור לתוכן העמוד