• מערה
  • בנין המועצה
  • ריקודגלים
  • קרית ארבע חברון עיר שעושה את כל ישראל חברים

ישיבת מועצה מס' 3/2010 שלא מן המנין

פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 3/2010 שלא מן המנין

שהתקיימה ביום שני, ז' אדר תש"ע (21.2.2010)

 

משתתפים:        מלאכי לוינגר, שמואל קרלין, ישראל ברמסון, יעקב שרביט.

 

לא משתתפים:   מאיר לפיד, יהושע שני, מרדכי סעייד, יורם אלמכיאס, בן ציון גופשטיין.

 

נוכח:                  חגי גלס.

 

סדר יום:             הפקרת שער היציאה מהקריה בשכונת אשמורת יצחק ללא שומרים (לבקשת מאיר לפיד, מרדכי סעייד, ישראל ברמסון, בן ציון גופשטיין).

                          הצעת החלטה:

1.      המועצה תציב באופן מיידי שומר בשער היציאה מאשמורת יצחק לכוון חברון, כמקובל בכל שערי הקריה.

2.      המועצה תדאג לשמירה רציפה בשער היציאה לאורך כל שעות היממה, כל ימות השבוע, כמקובל בכל שערי הקריה.

 

סע' 1: הפקרת שער היציאה מהקריה בשכונת אשמורת יצחק ללא שומרים

ישראל ברמסון: הכניסה לאשמורת יצחק מכוון חברון פרוצה כיום עקב העברת עמדת השמירה של מג"ב שהיתה מוצבת שם, לפתח הבסיס ובמצב זה, ניתן לחדור לשכונה ללא בדיקה. התושבים שם משלמים אגרת שמירה וזכאים להגנה.

                          מציע: 1. המועצה תבדוק האם אכן החל מ- 18 בפברואר 2010 הוצב שומר בכניסה לאשמורת, כמו שרשום במכתבו של מנהל מח' הבטחון שמוצג בפנינו ותעלה זאת לישיבת המועצה הבאה כדי לברר זאת.

                          2. המועצה תציב באופן מיידי שומר בשער היציאה  מאשמורת יצחק לכוון חברון, כמקובל בכל שערי הקריה.

                          3. המועצה תדאג לשמירה רציפה בשער היציאה לאורך כל שעות היממה, כל ימות השבוע כמקובל בכל שערי הקריה.

מלאכי לוינגר: מציע לאמץ את חוו"ד של אייל גלמן בנושא זה ובכל נושא הבטחון בקרית ארבע חברון.

 

הצבעה על הצעת ישראל: בעד – 1 (ישראל)

הצבעה על הצעת מלאכי: בעד – 3 (מלאכי, שמואל, יעקב)

הצעת מלאכי התקבלה

 

החלטה לסע' 1 בישיבה מס' 3/2010 מיום 21.2.2010

 

המועצה מאמצת את חוו"ד מנהל מח' הבטחון בנושא השמירה בכניסה לאשמורת יצחק  ובכל נושא הבטחון בקרית ארבע חברון.

 

 

                                                                   מלאכי לוינגר                 שולי  שמעון

                                                                                    ראש המועצה               מזכיר המועצה

 

רשם: חגי גלס.עבור לתוכן העמוד