• מערה
  • בנין המועצה
  • ריקודגלים
  • קרית ארבע חברון עיר שעושה את כל ישראל חברים

ישיבת מועצה מס' 2/2010

פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 2/2010

שהתקיימה ביום ראשון, ט' שבט תש"ע (24.1.2010)

 

משתתפים:   מלאכי לוינגר, יהושע שני, יעקב שרביט, שמואל קרלין, ישראל ברמסון, בן-ציון גפשטיין, מרדכי סעייד, מאיר לפיד, יורם אלמכיאס.

 

נוכח:            שולי שמעון.

 

סדר יום:       1. אישור קריטריונים להקצאת קרקע או מבנה ללא תמורה או בתמורה סמלית עפ"י נוהל משרד הפנים.

                    2. מינוי הרכב ועדת שמות ויו"ר הועדה בהתאם להנחיות היועהמ"ש.

 

שולי מקריא ערעור של ישראל ברמסון על פרוטוקול ישיבה מס' 1/2010:

 

"א. הישיבה התקיימה ב- 5.1.10 ולא כפי שציינת.

ב. לא צוין מתי עזב גזבר המועצה את הישיבה, דבר שמנע מחברי המועצה בירורים לסעיפים

 מסויימים.

ג. לא הבאת את דבריו של ראש המועצה בחלקו הראשון של הדיון, שהודיע שתהיה הצבעה

אחת בלבד על כל ההסתייגויות של כל המסתייגים למיניהם כמקשה אחת (למרות שברור

שחלק מהמסתייגים בסעיף X, אינם מסתייגים על סעיף Y ולהיפך).

ד. לא הבאת את הצעתי שיהיה רשום מפורש בפרוטוקול שהצעתו של ראש המועצה להעלות

את כל ההסתייגויות להצבעה בבת אחת כמקשה אחת, וזאת עפ"י הנחייתו של היועהמ"ש אינה

 חוקית בעליל ונימוקי לכך.

ה. לא דווח בפרוטוקול על הזימון שקיבלו חברי המועצה במהלך הדיון בסביבות השעה 24.00

להמשך דיון על תקציב 2010 ליום חמישי (עוד יומיים) ב- 7.1.10 בשעה 18.00 וההצבעות

תהיינה בשעה 22.30.

ו. רשימת המסתייגים לא הובאה כפי שהיתה בפועל בדיון.

ז. סדר ההסתייגויות לא הובאה כפי שהיה בפועל בדיון.

ח. בסעיף 128200290 חבר המועצה  בן ציון גופשטיין ביקש להוריד את הסכום ל- 1,000 ₪ ולא

כפי שציינת.

ט. יש לציין שאין בהערות אלו להסכים על דרך ניהול הישיבה ואי חוקיותה לרבות אישור

התקציב.

י. בנוסף, נא להוריד מהפרוטוקול הערתו של חבר המועצה יהושע שני, מהי מטרת השינוי, כמו

שנהגת עם שאר הערות המסתייגים".

 

מלאכי לוינגר:         שולי יתן התייחסות בכתב למה שניתן לעשות עפ"י הנוהל.  

 

סע' 1: אישור קריטריונים להקצאת קרקע או מבנה ללא תמורה או בתמורה סמלית עפ"י

נוהל משרד הפנים

 

ישראל ברמסון: אני מציע להוריד נושא זה מסדר היום ולדון קודם בנושא הקרקעות ונכסי המועצה שביקשנו לפני מספר שבועות להעלות בישיבה שלא מן המנין.

                    הנושא שביקשנו לגיטימי ביותר ואתה חייב עפ"י התקנון לכנס את הישיבה שמבקשים ארבעה חברי מועצה ולא לחשוב שאחרי 3 שבועות תוכל לתת לנו קונטרה ולמרוח אותנו בנייר הזה של התבחינים.

                    ואם כבר מדברים על הנייר הזה, אז אני מציע לתת מענה גם לאנשים פרטיים ולא רק לעמותות.

יעקב שרביט: אני מציע לדחות את הנושא לישיבה הבאה, כדי לאפשר לנו ללמוד את הקריטריונים, כמו שנותנים 10 ימים לפני דיון בחוק עזר.

מלאכי לוינגר: מציע למי שיש הערות להעביר אותם לשולי כדי שנוכל לאשר את הקריטריונים בישיבה הבאה.

 

הצבעה על הצע ישראל: בעד – 4

 

הצבעה על הצעת יעקב: בעד – 5

 

הצעת יעקב מתקבלת

 

אישור הקריטריונים להקצאת קרקע או מבנה ללא תמורה או בתמורה סמלית עפ":י נוהל משרד הפנים יידחה לישיבת המועצה הבאה כדי לאפשר לחברי המועצה לעיין וללמוד אותם.

 

 

סע' 2: מינוי הרכב ועדת שמות ויו"ר הועדה בהתאם להנחיות היועהמ"ש

מלאכי לוינגר: מציע הרכב חדש לועדה בהתאם לתקנון -  דהיינו, רבע מהועדה יהיו חברי מועצה והיתר תושבי הקריה.

                    מציע שהועדה תמנה שמונה חברים: מרדכי סעייד יו"ר ויהושע שני כנציגי המועצה ו- 6 החברים האחרים הם מאיר זליקוביץ, אבי נייר, ישראל אזולאי, אלי גלבוע, יוסי שרביט ואיתמר שניוויס.

שמואל קרלין: מציע שהרכב הועדה יהיה בלתי זוגי ולפני שמציעים שמות, צריך להחליט על מספר החברים.

מלאכי לוינגר: מציע ששניוויס יהיה משקיף כמו יתר החברים שנבחרו בפעם הקודמת ולא נכללים בהרכב שהצעתי. דברתי עם כל אחד מהם והצעתי להם להיות משקיפים כדי שחלילה לא לפגוע בכבודם.

מאיר לפיד:    מציע שמי שנבחר פעם קודמת, ישאר חבר ולהוסיף חברי מועצה, תוך שמירה על היחסיות בהתאם לתקנון וגם שההרכב יהיה אי זוגי כמו ששמואל הציע.

מרדכי סעייד: אני מציע לא להוריד חברים שנבחרו כבר, כי זה לא הגון ולא אמין. אנשים אלה זומנו לישיבת הועדה, העלו הצעות ונרשם פרוטוקול. אם המטרה שלך היא להוריד אנשים, אז אני לא אהיה שותף לכך ואני לא מוכן להיות גם היו"ר. אם אתה רוצה הרכב ועדה עפ"י תקנון, תוסיף חבר, או שניים מחברי המועצה.

ישראל ברמסון: מציע להוסיף להרכב הועדה הקיים 2 חברי מועצה מהקואליציה ומהאופוזיציה – סה"כ 12 חברי ועדה, שמתוכם 3 חברי מועצה. ידוע לי על חברי ועדה שנפגעו מאוד מהצעת ראש המועצה להפכם למשקיפים.

                    מציע שמלאכי יחזור בו מהצעתו, אחרת עליו לקחת בחשבון שכל 3 חודשים נציג בחירה מחודשת של ועדת אחרות.

מלאכי לוינגר: מציע לדחות את הדיון לישיבה הבאה ועד אז, מציע למרדכי לשבת איתי ולגבש הרכב מוסכם שיענה על רצונו למנוע מינימום פגיעה באנשים והרצון שלי להגיע לועדה יעילה שתעבוד עפ"י התקנון והנחיות היועהמ"ש

 

הצעת מלאכי מתקבלת.

 

 

החלטת ועדת הנחות בארנונה מונחת על שולחן המועצה לעיון החברים.

 

 

 

 

                                                                   מלאכי לוינגר          שולי  שמעון

                                                                   ראש המועצה                   מזכיר המועצה

 

רשם: שולי שמעון, מזכיר המועצהעבור לתוכן העמוד