• מערה
  • בנין המועצה
  • ריקודגלים
  • קרית ארבע חברון עיר שעושה את כל ישראל חברים

26/2009

פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המנין מס' 26/2009 שהתקיימה ביום שלישי, כא' כסלו תש"ע (8.12.2009)

 

משתתפים:         מלאכי לוינגר, יעקב שרביט, יורם אלמכיאס, שמואל קרלין, חיים אלישביץ, מאיר לפיד, ישראל ברמסון.

 

לא משתתפים:   מרדכי סעייד, יהושע שני.

 

נוכח:                   שולי שמעון – מזכיר המועצה

 

סדר יום:             1. אי קיום החלטות מועצה בנושאי:

                                 א. שיפור הכביש לגבעת גל.

                                 ב. חיבור תשתיות ושמירה לתושבי גבעה 18.

                                 ג. בניית מפרצים וגדרות בטיחות בתחנות ההסעה של בתי הספר.

                                 ד. התקנת "וומפרים" ברחובות הקריה.

                                (לבקשת מרדכי סעייד, חיים אלישביץ, ישראל ברמסון, מאיר לפיד).

                             הצעת החלטה: :

                             1. ראש המועצה יפעל לפי החלטות המועצה שהתקבלו בישיבות המועצה, וזאת תוך חודש ימים.

                             2. ראש המועצה ידווח בישיבת המועצה מן המנין הבאה על ההתקדמות בנושאים הנ"ל.

 

סע' 1:    אי קיום החלטות מועצה בנושאי:

                                 א. שיפור הכביש לגבעת גל.

                                 ב. חיבור תשתיות ושמירה לתושבי גבעה 18.

                                 ג. בניית מפרצים וגדרות בטיחות בתחנות ההסעה של בתי הספר.

                                 ד. התקנת "וומפרים" ברחובות הקריה.

ישראל ברמסון: במהלך השנה התקבלו החלטות מועצה בכל מיני נושאים שמפורטים בסדר היום ובנושאים נוספים ואנו דורשים לקיים אותם באופן דחוף אלא אם כן, המועצה תקבל עכשיו החלטה שהיא לא מעוניינת לקיים אותם.

                             מציע:

                             א. ראש המועצה יפעל לפי החלטות המועצה שהתקבלו בישיבות המועצה וזאת תוך חודש ימים מהיום.

                             ב. ראש המועצה ידווח בישיבת מועצה מן המנין הבאה על ההתקדמות בנושאים אלו.

                             ג. במידה וראש המועצה לא ידווח על התקדמות, אז תועבר תלונה לאחראים על ביקורת המועצה במשרדי הממשלה.

מלאכי לוינגר:     כל החלטות המועצה עד היום מבוצעות והנושאים שהוזכרו פה מטופלים ברמה המקסימלית שהמועצה מסוגלת לבצע. אנו בוחנים עם אנשי המקצוע את הדרך המתאימה לקדם אותם. ישיבת מועצה זה לא המקום המתאים לדבר על נושאים אלה אלא על נושאים מהותיים  ואני מציע לכם, אם זה מעניין אתכם מאוד, לבוא אלי ולשוחח על כך ואני אתן לכם את הדווח וההסברים מה הבעיות.

                            

 

     אני מציע הצעת החלטה:

                             המועצה פועלת ותמשיך לפעול לרווחת תושבי היישוב בכל הנושאים המוניציפאליים כפי שנהגה עד כה.

 

הצבעה על הצעת ישראל:   בעד – 3(ישראל, חיים, מאיר)

                                                          נגד – 4(מלאכי, יורם, יעקב, שמואל).

הצעת ישראל לא מתקבלת

 

הצבעה על הצעת מלאכי: בעד – 4(מלאכי, יורם, יעקב, שמואל)

                                                       נגד – 1(ישראל)

                                                    נמנע  - 2(מאיר, חיים)

 

 

החלטה לסע' 1 בישיבה מס' 26/2009 מיום 8.12.2009

המועצה פועלת ותמשיך לפעול לרווחת תושבי היישוב כל הנושאים המוניציפאליים כפי שנהגה עד כה.

 

 

 

                                                                        מלאכי לוינגר                            שולי  שמעון

                                                                        ראש המועצה                         מזכיר המועצה

 

 

רשם: שולי שמעון – מזכיר המועצה

 עבור לתוכן העמוד