• מערה
  • בנין המועצה
  • ריקודגלים
  • קרית ארבע חברון עיר שעושה את כל ישראל חברים

23/2009

פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 23/2009 שלא מן המנין

ביום ראשון, כח' מרחשון תש"ע (15.11.2009)

 

 

משתתפים:        מלאכי לוינגר, יהושע שני, שמואל קרלין, יורם אלמכיאס, יעקב שרביט, מאיר לפיד, חיים אלישביץ.

 

לא משתתפים:  ישראל ברמסון, מרדכי סעייד.

 

נכח:                    שולי שמעון – מזכיר המועצה

 

סדר יום:            1. מימון תנועות הנוער ופעילות הסניפים בחודש הארגון (לבקשת מרדכי סעייד, ישראל ברמסון, חיים אלישביץ, מאיר לפיד)

                            הצעת החלטה: העברה תקציבית מיידית ע"ס 15,000 ₪ (מתוך חוב של כ- 40,000 ₪) לטובת פעילות הסניפים של תנועות הנוער בחודש הארגון והשלמת הסכומים בזמן קצוב.

 

                            2. מניעת פגיעה בסניפים על ידי העברתם ממקום למקום (לבקשת מרדכי סעייד, ישראל ברמסון, חיים אלישביץ, מאיר לפיד).

                            הצעת החלטה:

                            א. מניעת פגיעה בתנועות הנוער.

                            ב. כל העברה תיעשה מתוך החלטה משותפת של  המועצה עם תנועות הנוער וועדי ההורים.

 

סע' 1: מימון תנועות הנוער ופעילות הסניפים בחודש הארגון

מאיר לפיד:        אנו מציעים העברה תקציבית מיידית ע"ס 15 אלש"ח (מתוך חוב של כ- 40 אלש"ח) לטובת פעילות הסניפים של תנועות הנוער בחודש הארגון והשלמת הסכומים בזמן קצוב.

                            מטרת ההצעה היא להתחיל תהליך מול תנועות הנוער כדי לאפשר להם לתפקד ולחזק אותם.

 

                            מלאכי מעדכן שהועבר לתנועות הנוער 10 אלש"ח עפ"י בקשה מפורטת של הקומונריות.

 

יהושע עוזב את אולם הדיונים

 

חיים אלישביץ:מציע שעד פסח יוזרם לתנועות הנוער כל הסכום הנותר להשלמת ה- 40 אלש"ח.

מלאכי לוינגר:    מציע: כיוון שישנו דו שיח שוטף בין ראש המועצה למתנ"ס וכיוון שהועברו 10 אלש"ח לפי בקשה מפורטת של הקומונריות, אין צורך בהחלטה חדשה.

 

הצבעה על הצעת חיים ומאיר: בעד – 2 (מאיר, חיים)

 

הצבעה על הצעת מלאכי: בעד – 4 (מלאכי, יעקב, יורם, שמואל)

 

הצעת מלאכי מתקבלת

 

החלטה לסע' 1 בישיבה מס' 23/2009 מיום 15.11.2009

לאור הדו-שיח השוטף בין ראש המועצה למתנ"ס, וכיוון שהועברו 10 אלש"ח לפי בקשה מפורטת של הקומונריות, הוחלט שאין צורך בהחלטה חדשה.

 

סע' 2: מניעת פגיעה בסניפים על ידי העברתם ממקום למקום

חיים אלישביץ:אנו מציעים לא להעביר סניפים של תנועות נוער באמצע השנה, כמו ששמענו שמתכוונים לעשות.

                            בגלל זה בנות הסניף לא ידעו אם לצבוע את הסניף לקראת חודש הארגון.

מאיר לפיד:        מציע שההודעה על העברת סניף תהיה כמה שיותר מוקדמת, שיספיקו להיערך בצורה מיטבית והפגיעה תהיה מינימלית ושלא תהיה תחושה שמזלזלים בנוער.

יורם אלמכיאס: מציע לכם לברר עם מנהל מח' החינוך שאחראי על הנושא הזה, לפני שאתם יוצאים בפרסום והאשמות שלא במקומם.

                            התהליך נעשה בשת"פ מלא עם הקומונריות והעברה לא נעשתה לפני שבת הארגון מתוך התחשבות. המטרה היא להעצים ולתת לתנועות הנוער יותר אפשרויות ולא חלילה לפגוע בהם.

מאיר לפיד:        מציע: א. מניעת פגיעה בתנועות הנוער.

                            ב. כל העברה תיעשה מתוך החלטה משותפת עם תנועות הנוער וועדי ההורים.

מלאכי לוינגר:    מציע (א) המועצה מחזקת את ידי העובדים בתחום הנוער והמתנדבים שמוסרים נפשם יום יום למען נוער קרית ארבע חברון.

                            (ב) המועצה תומכת בתנועת הנוער ומעודדת פעילותם וחלילה לא תפגע בהן.

 

                            הצבעה על הצעת מאיר-חיים: בעד - 2(מאיר, חיים).

 

                            הצבעה על הצעת מלאכי : בעד - 4(מלאכי, יורם, יעקב, שמואל).

 

החלטה לסע' 2 בישיבה מס' 23/2009 מיום 15.11.2009

 א.המועצה מחזקת את ידי העובדים בתחום הנוער והמתנדבים שמוסרים נפשם יום יום למען נוער קרית ארבע חברון.

ב. המועצה תומכת בתנועת הנוער ומעודדת פעילותם וחלילה לא תפגע בהן.

 

 

 

                                                                        מלאכי לוינגר              שולי  שמעון

                                                                        ראש המועצה             מזכיר המועצה

 

 

רשם: שולי שמעון – מזכיר המועצהעבור לתוכן העמוד