• מערה
  • בנין המועצה
  • ריקודגלים
  • קרית ארבע חברון עיר שעושה את כל ישראל חברים

18/2009

פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 18/2009 שלא מן המנין

שהתקיימה ביום ראשון, ו' תמוז תשס"ט (28.6.2009)

 

משתתפים:              מלאכי לוינגר, יהושע שני, יעקב שרביט, שמואל קרלין, יורם אלמכיאס, מרדכי סעייד, ישראל ברמסון, מאיר לפיד, חיים אלישביץ.

 

נוכחים:                   שולי  שמעון, עו"ד תמיר יחיא - היועהמ"ש למועצה.

 

סדר יום:                 פיטורי עובדים במועצה (לבקשת מרדכי סעייד, ישראל ברמסון, חיים אלישביץ,  מאיר לפיד).

 

                              הצעת החלטה: ראש המועצה ידווח לחברי המועצה על כל החלטה של פיטורי עובד, לפני הבאת הנושא בפני הועדה המוסמכת לטיפול בפיטורי עובדים.

 

חיים אלישביץ:        אנו מציעים, כי לפני הבאת נושא של פיטורי עובד לועדת פיטורין, ייערך על כך דיון במועצה.

                              ראש המועצה אמר בישיבה כשהיועצת הארגונית הופיעה פה, כי הוא יידע את כולם לפני כל דבר.

                              אני הייתי גם מבקש שאחד מאיתנו יהיה משקיף בועדת פיטורין. אנו רוצים לדעת את הסיבות לפיטורין והאם הן ענייניות ושחלילה לא יצאו פשקווילים שהשיקולים היו פוליטיים, בגלל שהעובד שייך לסיעה כזו, או אחרת.

                              אנו רוצים שיתאפשר לנו לחלוק על הנימוקים. אולי זו טעות, אולי צריך לפטר מישהו אחר.

                              אין מה לעשות. יש מצב פוליטי מסויים שנוצר בקרית ארבע וכדי שלא יהיה חשדות לגבי המניעים, חשוב שתהיה שקיפות מלאה מול חברי המועצה ושדברים כאלה לא ייעשו בחדרי חדרים.

ישראל ברמסון:       אנו מציעים שראש המועצה ידווח לחברי המועצה על כל החלטה של פיטורי עובד, לפני הבאת הנושא בפני הועדה המוסמכת לטיפול בענייני עובדים.

                              אני מציע שנשים את הדברים האלה על השולחן בישיבת המועצה ונדון לגופו של ענין וגם אז, זה לא מבטיח שכל העננה תסתלק, אבל לפחות הדברים יתבהרו יותר.

                              ההחלטות פה מתקבלות לבד וזה יוצר תחושות לא נעימות שאולי יש פה חשבונות פוליטיים, או אישיים, או נקמה אישית ואינטרסנטית. ככה זה טבע האדם ולפעמים צריך לעשות חסמים כדי לראות מה עושים. יש תוכנית הבראה שקובעת שצריך להתייעל ולפטר, אבל אולי יש עוד דרכים נוספות שאפשר להוריד את עלות המשכורות במועצה. אולי הבכירים יורידו קצת בשכרם.

 

הצבעה על הצעת חיים וישראל: בעד - 4 (מרדכי, חיים, מאיר, ישראל)

                                                     נגד - 5 (מלאכי, יהושע, יורם, יעקב, שמואל).

 

הצעת חיים וישראל לא מתקבלת

 

 

 

 

 

                                                                                    מלאכי לוינגר                 שולי   שמעון

                                                                                    ראש המועצה                 מזכיר המועצה

 

רשם: שולי שמעון - מזכיר המועצהעבור לתוכן העמוד