• מערה
  • בנין המועצה
  • ריקודגלים
  • קרית ארבע חברון עיר שעושה את כל ישראל חברים

17/2009

פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 17/2009 שלא מן המנין

שהתקיימה ביום ראשון, כט' סיון תשס"ט (21.6.2009)

 

משתתפים:        מרדכי סעייד, ישראל ברמסון, חיים אלישביץ, מאיר לפיד.

 

לא משתתפים:  מלאכי לוינגר, יהושע שני, שמואל קרלין, יורם אלמכיאס, יעקב שרביט.

 

נוכח:                   שולי שמעון - מזכיר המועצה

 

סדר יום:            העברת תקציבי פעילויות לבתי ספר כגון: תקציב למסיבות בת מצוה (לבקשת מרדכי סעייד, ישראל ברמסון, חיים אלישביץ, מאיר לפיד).

 

                            הצעת החלטה: ראש המועצה יעביר תקציבי פעילויות לבתי ספר כגון: תקציב לפעולת בת מצוה, כולל שנה זו.

 

 

מרדכי יו"ר הישיבה כזקן חברי המועצה.

 

 

העברת תקציבי פעילויות לבתי ספר כגון: תקציב למסיבות בת מצוה

מרדכי סעייד:    מציע שראש המועצה יעביר תקציבי פעילויות לבתי"ס כגון: תקציב לפעולות בת מצוה, כולל שנה זו.

חיים אלישביץ:  מציע להעביר תוך שבוע 5,000 ש"ח לבי"ס ממ"ד בנות למסיבת בת מצוה כנהוג מידי שנה.

                            הכסף יבוא מסע' 161400750  שזה סע'  יחסי ציבור של ראש המועצה.

מאיר לפיד:        מציע להעביר את הסכום הזה לביה"ס, כי מדובר בדבר סטנדרטי שהיה כל השנים ואין סיבה להפסיק אותו.

 

הצבעה על הצעת חיים: בעד - פה אחד

 

החלטה בישיבה מס' 17/09 שלא מן המנין מיום 21.6.09

הוחלט להעביר תוך שבוע 5,000 ש"ח לבי"ס ממ"ד בנות למסיבת בת מצוה כנהוג מידי שנה.

הכסף יבוא מסע' 161400750 .

 

 

 

 

                                                                        מרדכי סעייד              שולי  שמעון

                                                                        יו"ר הישיבה              מזכיר המועצה

 

 

 

רשם: שולי  שמעון - מזכיר המועצהעבור לתוכן העמוד