• מערה
  • בנין המועצה
  • ריקודגלים
  • קרית ארבע חברון עיר שעושה את כל ישראל חברים

ישיבת מועצה 20/2009

פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 20/2009 שלא מן המנין

שהתקיימה ביום ראשון, כ' תמוז תשס"ט (12 ביולי 2009)

 

 משתתפים:       מרדכי סעייד, ישראל ברמסון, חיים אלישביץ.

 

לא השתתפו:     מלאכי לוינגר, יהושע שני, יעקב שרביט, שמואל קרלין, מאיר לפיד, יורם אלמכיאס.

 

נוכח:                חגי גלס

 

סדר יום:          פקוח ובקרה בטחונית על הכניסה והשהייה בקרית ארבע - חברון של הנכנסים והשוהים שאינם נושאים תעודת זהוי כחולה (לבקשת מרדכי סעייד, ישראל ברמסון, חיים אלישביץ, מאיר לפיד).

                        הצעת החלטה:  

·         שעות הכניסה/יציאה יצומצמו לשעה אחת בלבד.

·         הבודקים בשער הכניסה יצויידו בציוד בדיקה מתאים (גלאי מתכת נייד ונייח)

·         אכיפת הנהלים הקיימים בליווים והשגחתם מרגע הכניסה עד היציאה מהקריה.

ישראל ברמסון: הצעת החלטה

·         כניסה פועלים שאינם נושאים תעודת זהות כחולה תהיה שעה אחת בשעות הבוקר וחצי שעה נוספת במהלך היום, לפי קביעת הקב"ט.

·         השומרים בשער הכניסה יצויידו בציוד בדיקה מתאים (גלאי מתכת נייד ונייח). ללא ציוד זה לא תאושר כניסת פועלים.

·         אכיפת הנהלים הקיימים שהוצאו ע"י חטמ"ר יהודה ב- 23.6.09 המצ"ב לגבי ליוויים והשגחתם של הפועלים מרגע הכניסה ועד היציאה מהקריה.

·         קבלן שהפר את הנהלים הנ"ל, באחריות מח' הבטחון להגיש נגדו תלונה לגורמים המוסמכים ו/או לשלול ממנו את אישור העבודה.     

הצבעה: בעד - פה אחד

 

 החלטה בישיבה מס' 20/2009 מיום 12.7.2009

*כניסה פועלים שאינם נושאים תעודת זהות כחולה תהיה שעה אחת בשעות הבוקר וחצי שעה נוספת במהלך היום, לפי קביעת הקב"ט.

*השומרים בשער הכניסה יצויידו בציוד בדיקה מתאים (גלאי מתכת נייד ונייח). ללא ציוד זה לא תאושר כניסת פועלים.

*אכיפת הנהלים הקיימים שהוצאו ע"י חטמ"ר יהודה ב- 23.6.09 המצ"ב לגבי ליוויים והשגחתם של הפועלים מרגע הכניסה ועד היציאה מהקריה.

*קבלן שהפר את הנהלים הנ"ל, באחריות מח' הבטחון להגיש נגדו תלונה לגורמים המוסמכים ו/או לשלול ממנו את אישור העבודה.

                                                                                   

 

 

                                                                                    מרדכי סעייד                       חגי גלס

                                                                                    יו"ר הישיבה                     במקום המזכיר

 

רשם: חגי גלס.עבור לתוכן העמוד