• מערה
  • בנין המועצה
  • ריקודגלים
  • קרית ארבע חברון עיר שעושה את כל ישראל חברים

2009-10

פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 10/09

שהתקיימה ביום רביעי, ז' ניסן תשס"ט (1.4.2009)

 

משתתפים:            מלאכי לוינגר, שמואל קרלין, יעקב שרביט, ישראל ברמסון,  מאיד לפיד.

 

לא השתתפו:         חיים אלישביץ,  מרדכי סעייד, יהושע שני, יורם אלמכיאס.

 

נוכחים:                  שולי שמעון, יעקב בן שבת, פאני ואלכס פוזין, דודי בן דוד.

 

סדר יום:                1. תיקון לחוק עזר לקרית ארבע (שירותי שמירה) - התשמ"ה - 1995;

                             2. מציאת פתרון למעבר רכבים והולכי רגל לרחבת המועצה, ע"מ לא לפגוע בפרנסתם של בעלי עסקים ולנוחיות הציבור (לבקשת מרדכי סעייד, ישראל ברמסון, חיים אלישביץ).

                             3. העברת ילדים נורמטיביים לחינוך מיוחד - משוב ודווח מהצוות שבדק את הנושא.

                             4. סיוע ארגוני של המועצה, בכפוף למגבלות משפטיות, בהחלפת צנרת המים מן השעונים המרכזיים אל הבנין בכלל הבניינים, בשיתוף ועדי הבתים (לבקשת מאיר לפיד).

 

סע' 1: תיקון לחוק עזר לקרית ארבע (שירותי שמירה) - התשמ"ה - 1995

מלאכי לוינגר:         מציע לאשר תיקון סע' 6 א' לחוק עזר לקרית ארבע (שירותי שמירה) - התשמ"ה - 1995, בנוסח דלהלן:

                             "אדם שאינו כשיר או נפסל לשמירה על ידי הממונה על השמירה במועצה וכן אזרח ותיק כמשמעו בחוק האזרחים הותיקים, התש"ן - 1989, אשר מקבל הנחה בארנונה, יהיה זכאי להנחה בתשלום אגרת השמירה באותו שיעור הנחה שהוא זכאי לו בארנונה ובלבד ששיעור ההנחה לא יעלה על 50% מסכום אגרת השמירה, ובתנאי כי הנכס משמש לצורך מגוריו של המבקש".

מאיר לפיד:             מציע לאשר את התיקון בתנאי שזה לא סוגר אופציות להוסיף בעתיד.

שמואל קרלין:         מציע לדון בעוד חצי שנה בהגדלת ההנחה ל- 100%. רק בגלל המצב הכספי של המועצה, הסכמתי ל- 50% הנחה.

מלאכי לוינגר:         מציע לסיכום, לאשר את התיקון לחוק עפ"י הנוסח המוצע ובהמשך, נבחן לתת הקלות נוספות.

 

הצבעה: בעד - פה אחד

 

החלטה לסע' 1 בישיבה מספר 10/2009 מיום 1.4.2009

הוחלט לאשר תיקון סע' 6 א' לחוק עזר לקרית ארבע (שירותי שמירה) - התשמ"ה - 1985 כדלקמן:

            "אדם שאינו כשיר או נפסל לשמירה על ידי הממונה על השמירה במועצה וכן אזרח ותיק כמשמעו בחוק האזרחים הותיקים, התש"ן - 1989, אשר מקבל הנחה בארנונה, יהיה זכאי להנחה בתשלום אגרת השמירה באותו שיעור הנחה שהוא זכאי לו בארנונה ובלבד ששיעור ההנחה לא יעלה על 50% מסכום אגרת השמירה, ובתנאי כי הנכס משמש לצורך מגוריו של המבקש".

* בעתיד תבחן אפשרות לתת הקלות נוספות בחוק העזר.

 

סע' 2: מציאת פתרון למעבר רכבים והולכי רגל לרחבת המועצה, ע"מ לא לפגוע בפרנסתם של בעלי עסקים ולנוחיות הציבור (לבקשת מרדכי סעייד, ישראל ברמסון, חיים אלישביץ).

 

                       יעקב בן שבת מדווח שרחבת החנויות לא נועדה, עפ"י התכנון המקורי לכניסת כלי רכב ומעדכן כי  עפ"י חוו"ד שקיבל ממהנדס תנועה, בנתונים הנוכחיים הבעיה התעבורתית, לא ניתנת לפתרון.

 

 

ישראל ברמסון:       אני מציע לא לסגור את רחבת החנויות לכלי רכב כפי שהמועצה מתכוונת לעשות.

                       כולם מסכימים שיש פה בעיה תעבורתית בטיחותית ממדרגה ראשונה, אך ניתן לפתור אותה ע"י סלילת דרך כניסה חדשה שכרוכה בהורדת כמה עצים ויישור השטח ליד "בית חם".

                             מדובר בפרוייקט שניתן לביצוע תוך ימים ובעלות לא גבוהה - כ- 20 אלש"ח וגם אם זה יעלה 50 אלש"ח, חייבים לעשות זאת ולעזור לבעלי העסקים שגם כך קשה להם להתפרנס.

                             אני מציע לא לדבר יותר מדי, אלא לעשות זאת בלי תכנון מקצועי של מהנדסים ובלי משטרות. אנו צריכים לפתור את הבעיות שלנו לבד.

יעקב שרביט:         מציע לסגור את הרחבה כמתוכנן מיד אחרי הפסח, כי מדובר במפגע בטיחותי חמור ומסוכן מאוד ואין על כך עוררין.

                             אנו חייבים לדאוג לשמירת בטיחותם וחייהם של המאות שפוקדים מדי יום את המרכז הזה. אני לא רוצה שנסגור אחרי תאונה חלילה, אלא לפני. כל בעלי החנויות ידעו מראש שלא מתוכננת פה חניה פנימית ולכן הטענה שסגירתה לרכבים תפגע בפרנסתם לא רלוונטית.

                             המרכזיות של המתחם הזה היא עובדה קיימת ומי שרוצה בול, או בורג, יודע בדיוק איפה לקנות זאת.

                             הם יכולים לרכוש במשותף עגלה חשמלית להובלת הסחורות כפי שעושים בקניונים ובקמפוסים.

                             אני מציע לא להשקיע בכל מיני פתרונות זמניים כפי שהוצע  פה, אלא אם כן יוחלט לשנות את התכנון המקורי ולהפוך את הרחבה לחניון כלי רכב.

מאיר לפיד:             מציע לאפשר כניסת כלי רכב כל עוד לא הושלמה בניית המרכז ולהקים ועדה שתבחן יחד עם מומחה חיצוני כיצד ניתן לפתור באופן זמני, עד להשלמת הבניה,  את הבעיה התעבורתית.  אפשר תוך זמן קצר וקצוב , עד לישיבת המועצה הבאה, למצוא פתרון.

                             זמן הביניים שלגביו יש פה את המחלוקת, יכול להימשך גם 10 שנים ואולי הפתרון שנמצא יקצר את שלב הביניים ונוכל להשלים מהר יותר את הבנין.

                             אני מוכן להיות חבר בועדה, יחד עם יעקב שרביט וכל מי שיתנדב. אם נראה שבאמת כלו כל הקיצין ואין אפשרות תיאורטית לפתרון הבעיה, אז גם אני אצביע בעד הסגירה, אך אם נראה שיש פתרון בדרך כלשהיא, אז נצא לביצוע מיידי, אפילו פרוביזורי, אך בטיחותי ונסיר את המפגע.

יעקב שרביט:         אני מציע כפשרה, שנחליט עכשיו שב- 27 לאפריל, יום אחרי ישיבת המועצה הבאה, הרחבה תיסגר, אלא אם תוצע ע"י הועדה, הצעה מעשית קונקרטית שניתן לממש אותה ושתהיה מקובלת על המהנדסים.

                             אני מציע שבועדה יהיה גם נציג בעלי החנויות.

מלאכי לוינגר:         מציע לועדה את מאיר לפיד כיו"ר, יעקב שרביט ונציג בעלי החנויות.

מאיר לפיד:             מציע לתת ארכה לועדה  עד ה- 1 במאי 2009.

מלאכי לוינגר:         ה- 1 במאי זה יום שישי. אז אני מציע שעד ה- 3 במאי הועדה תמצא פתרון ואם לא יימצא הפתרון עד אז, תיסגר הרחבה.

                             זו הצעה משותפת של שרביט ולפיד.

ישראל ברמסון:       אני מציע שהמועצה תפעל בכל דרך אפשרית להסרת הבעיה הבטיחותית ולפתיחת מעבר לכניסה ויציאת כלי רכב לרחבה ובכל מקרה, לא לסגור אותה עד למציאת הפתרון.

 

הצבעה על הצעת לפיד ושרביט: בעד - 4 (מלאכי, מאיר, יעקב, שמואל).

 

הצבעה על הצעת ישראל:              בעד - 1 (ישראל)

 

הצעת לפיד ושרביט מתקבלת

 

החלטה לסע' 2 בישיבה מס' 10/2009 מיום 1.4.2009

  • הוחלט להקים ועדה שתבדוק יחד עם מהנדס תנועה חיצוני ובלתי תלוי, פתרון שיאפשר כניסה ויציאה של כלי רכב לרחבת החנויות במתחם המועצה.
  • הועדה תורכב ממאיר לפיד כיו"ר, יעקב שרביט ונציג בעלי החנויות.
  • במידה ולא יימצא פתרון כאמור, תיסגר הרחבה לכלי רכב ב- 3 למאי 2009.

 

סע' 3: העברת ילדים נורמטיביים לחינוך מיוחד- משוב ודווח שבדק את הנושא

 

הנושא יורד מסדר היום

 

סע' 4:  סיוע ארגוני של המועצה, בכפוף למגבלות משפטיות, בהחלפת צנרת המים מן השעונים המרכזיים אל הבנין בכלל הבניינים, בשיתוף ועדי הבתים 

מאיר לפיד:             מציע (א) שמח' הגביה תיידע תושבים שיש להם צריכת מים חריגה, דבר שמעיד על פיצוץ בצנרת מהמונה הראשי של הבנין ועד למונים הביתיים.

                             (ב) מח' המשק תחליף את הצנרת בתשלום זול יותר מקבלן.  צריך לבדוק משפטית אם ניתן לגבות את התשלום על העבודה יחד עם הארנונה והמים.

מלאכי לוינגר:         מציע שמאיר ירכז את הנושא ויקדם אותו ע"י פניה לועדי הבתים הרלוונטיים ולאגודה לתרבות הדיור שתסייע בהחלפת הצנרת. המועצה תוכל לסייע בייעוץ והכוונה.

 

הצבעה: בעד - פה אחד

 

החלטה לסע' 4 בישיבה מס' 10/2009 מיום 1.4.2009

מאיר לפיד ירכז את הנושא ויקדם אותו ע"י פניה לועדי הבתים הרלוונטיים ולאגודה לתרבות הדיור שתסייע בהחלפת הצנרת הפגומה של הבניינים בקריה.

המועצה תסייע בייעוץ והכוונה.

 

 

 

 

                                                                                    מלאכי לוינגר                   שולי  שמעון

                                                                                    ראש המועצה               מזכיר המועצה

 

 

רשם: שולי שמעון - מזכיר המועצה

 

 

 עבור לתוכן העמוד