• מערה
  • בנין המועצה
  • ריקודגלים
  • קרית ארבע חברון עיר שעושה את כל ישראל חברים

2009-09

פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 9/2009 שלא מן המנין

שהתקיימה ביום ראשון, כז' אדר תשס"ט (22.3.2009)

 

משתתפים:           מלאכי לוינגר,  יהושע שני, יורם אלמכיאס,  שמואל קרלין, מאיר לפיד, מרדכי סעייד, חיים אלישביץ, ישראל ברמסון, יעקב שרביט (מגיע לקראת סוף הישיבה).

 

נוכחים:                שולי שמעון, יצחק ויניק, יגאל קוטאי

 

סדר יום:אישור תקציב 2009

מלאכי לוינגר:       החלטנו לעמוד בהתנהלות תקינה ולהגיש את התקציב לשנה זו כבר בתחילת שנה. זה לא תקציב אידיאלי, אך לאור הנסיבות, הגשנו תקציב שהוא מעין המשך (מקוצץ) של תקציב 2008.

                            התקציב קוצץ באופן משמעותי בגלל הגרעון הגבוה אותו סיימה המועצה בשנת 2008 וגם לאור הערכותינו למציאות הכלכלית הגלובלית ורצוננו לייצב את המועצה מבחינה פיננסית.

                            יתכן ונצטרך לבצע התאמות במהלך השנה בהתאם לאישור תקציב המדינה ולתוכנית ההתייעלות הארגונית שתוצג למליאה לאחר חג הפסח.

                            בכוונתי להתחיל את הדיון על תקציב 2010 כבר בתחילת אוקטובר, תקציב זה שיתחיל מאפס , ייבנה ע"י גזבר המועצה, יחד עם מנהלי המחלקות, כל אחד בתחומו  וכולם ביחד ויכלול (במלל ובמספרים) יעדים ומדדי ביצוע ברורים של כל מחלקה לגבי אותה שנת תקציב וכן הגדרת יעדים רב שנתיים הנוגעים לתחום הטיפול של המחלקה.

                            במסגרת הכנת תקציב זה, השתדלנו לא לפגוע בשרות לציבור ואף נתנו התייחסות מועדפת לשפר את השירות כגון פיתוח אתר אינטרנט, דוברות והסברה.

 

יהושע שני עוזב

 

שמואל קרלין:       מציע לתקצב את סע' 161100436 "סולר בנין המועצה" ב- 50 אלש"ח, כמו שהיה בתקציב 2008, ולא ב- 60 אלש"ח כפי שרשום בהצעה וזאת בגלל שמחיר הסולר ירד לעומת השנה שעברה.

הצבעה: בעד  - 6

                   נמנע   - 1 (לפיד)

   

החלטה מס' 1 בישיבה מס' 9/2009 שהתקיימה ביום 22.3.2009

הוחלט לתקצב את סע' 161100436 "סולר בנין המועצה" ב- 50 אלש"ח.

 

שמואל קרלין:       מציע לתקצב את סע' 161100541 "הוצאות כלליות - בולים" ב- 61 אלש"ח כמו בשנת 2008 ולא ב- 70 אלש"ח כפי שרשום בהצעה.

 

הצבעה: בעד - 6

                    נמנע - 1 (לפיד)

 

החלטה מס' 2 בישיבה מס' 9/2009 שהתקיימה ביום 22.3.2009

הוחלט לתקצב את סע' 161100541 "הוצאות כלליות - בולים" ב- 61 אלש"ח.

 

שמואל קרלין:       מציע לתקצב את סע' 162100751 "מנהל כספי - נתיב 2" ב- 60 אלש"ח כמו בשנת 2008 ולא ב- 71 אלש"ח, כי בתקופה של קיצוצים אין הצדקה לתוספת כזו, שנובעת משעות נוספות לחשבת השכר.

 

הצבעה: בעד - פה אחד

 

החלטה  מס' 3 בישיבה מס' 9/2009 שהתקיימה ביום 22.3.2009

הוחלט לתקצב את סע' 161100751 "מינהל כספי - נתיב 2" ב- 60 אלש"ח.

 

שמואל קרלין:       מציע להעביר את ה- 30 אלש"ח שקוצצו עפ"י הצעותי לאחד מהסעיפים בתחום גינון, או עבודה לנוער, או מתנ"ס.

חיים אלישביץ :     מציע לא לקצץ כל כך בכח האדם בתחום התברואה והנקיון כפי שנראה בהצעת התקציב, כי הקריה תיראה כמו מזבלה.

ישראל ברמסון:     מציע לקצץ בכל הסעיפים ובלבד שלא נצטרך לפטר עובדים פשוטים שמשתכרים שכר מינימום.

 

                            מוסכם, עפ"י הצעת יורם להעביר את ה- 30 אלש"ח שקוצצו עפ"י הצעות שמואל כתוספת למה שהוצע בסעיפים הבאים:

                            סע' 182810750 "פעילות מועצת נוער" - 20 אלש"ח

                            סע' 181541768 "מוביל בי"ס מניעת סמים - 338" - 10 אלש"ח

 

                 *     יגאל קוטאי מודיע על החלטתו להפסיק את עבודתו כמנהל המתנ"ס.

* מאיר לפיד מודיע כי הוא מתנגד להצעת התקציב אך עקב הסכם קיזוז בינו לבין יהושע

   הוא לא יהיה נוכח בהצבעות.

יעקב שרביט מגיע

 

הצבעה על הצעת התקציב עפ"י התיקונים שהתקבלו במהלך הישיבה

בעד - 4

                             נגד - 3 (ישראל, מרדכי, חיים)

מאיר לא נכח בהצבעה

 

החלטה מס' 4 בישיבה מס' 9/2009 שהתקיימה  ביום 22.3.2009

אושרה הצעת התקציב לשנת 2009 בסך 43,554.000 בהתאם לתיקונים שהתקבלו במהלך הישיבה.

 

הצבעה על שיא כח אדם - 143 משרות

בעד - 4

                   נגד - 2 (מרדכי, ישראל)

מאיר וחיים לא נכחו בהצבעה

 

החלטה מס' 5 בישיבה מס' 9/2009 שהתקיימה ביום 22.3.2009

אושר שיא כח אדם - 143 משרות

 

 

                                                                        מלאכי לוינגר                   שולי  שמעון

                                                                        ראש המועצה                 מזכיר המועצה

רשם: שולי שמעון - מזכיר המועצהעבור לתוכן העמוד