• מערה
  • בנין המועצה
  • ריקודגלים
  • קרית ארבע חברון עיר שעושה את כל ישראל חברים

2009-08

פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 8/2009

שהתקיימה ביום ראשון, ה' אדר תשס"ט (1.3.2009)

 

משתתפים:      מלאכי לוינגר, מאיר לפיד, יהושע שני, שמואל קרלין, יעקב שרביט, מרדכי סעייד, ישראל ברמסון, חיים אלישביץ (מגיע בסע' 2).

 

לא משתתף:     יורם אלמכיאס.

 

נוכחים:            שולי שמעון, יוני כהן, פנחס ולרשטיין.

 

סדר יום:           1. חברה לפיתוח - סקירה של יוני כהן;

                       2. עדכוני תחבורה;

                       3. מועצת יש"ע;

                       4. העברת ילדים נורמטיביים לחינוך מיוחד (לבקשת - מרדכי סעייד, ישראל ברמסון, חיים אלישביץ).

 

 

סע' 1: חברה לפיתוח - סקירה של יוני כהן

 

                       יוני כהן, מנכ"ל החברה לפיתוח, נותן סקירה על פעילות החברה ותוכניות לפיתוח והרחבה הקריה.

 

יהושע עוזב את הדיון

 

סע' 2: עדכוני תחבורה

                       מלאכי נותן דווח על מגעיו עם ראשי המועצות השכנות לגבי סוגיית המעברים ומעדכן על החלטת אלוף פקמ"ז לבטל את החיוב לאוטובוסים ממוגנים בשעות היום לגוש עציון ולאפרת.

 

סע' 3: מועצת יש"ע

                       מר פנחס ולרשטיין נותן סקירה על פעילות מועצת יש"ע למען ההתיישבות באזור ומשיב לשאלות החברים.

 

סע' 4: העברת ילדים נורמטיביים לחינוך מיוחד

חיים אלישביץ:   מציע להקים ועדה, או צוות שיבדוק האם יש בסיס לטענות, שמח' חינוך מעבירה ילדים נורמטיביים, שאולי חלשים קצת, וניתן היה לקדם אותם בגן רגיל, לגן חינוך מיוחד  וזאת כדי שהגן לח.מ. לא ייסגר מחוסר תקן.

                       הועדה תבדוק מה הקריטריונים להעברת ילד לחינוך מיוחד, מי הגננות שדוחפות לענין הזה ותקבע קריטריונים ומסמרות חדשים שדבר כזה לא יקרה, כי זה גורם לפגיעה חברתית ונפשית לילד.

שמואל קרלין:    מציע לא להקים ועדה שתתערב בנושאים שאנשים מקצועיים מטפלים. אני מניח  שהם פועלים עפ"י קריטריונים שמקובלים בכל המדינה.

                       האם צריך לשנות את הקריטריונים, זה יכולים להגיד רק אנשי חינוך מקצועיים. אם אין אמון במנהל מח' חינוך, אז צריך לפטר אותו.

מאיר לפיד:       מציע שהועדה תהיה מקצועית, או שלפחות יהיו לה יועצים מקצועיים. צריך לפעול בענין הזה בהתאם לעיקרון של טובת הילד ועפ"י זה צריכים להיגזר החלטות השיבוץ של הילדים.

ישראל ברמסון: מציע שחיים שהוא גם איש חינוך, יטפל בענין הזה מטעם המועצה.

מלאכי לוינגר:    מציע למנות את חיים אלישביץ, להיפגש עם מנהל מח' החינוך ולשמוע ממנו על הנושא הזה ואם לאחר מכן, חיים יחליט שיש צורך לקיים דיון בנושא הזה, נעלה זאת לסדר היום בישיבה הבאה.

                      

                       ישראל ברמסון ומאיר לפיד מציעים לצרף לחיים אלישביץ גם את גב' מינה גוברי.

 

החלטה לסע' 4 בישיבה מס' 8/2009 מיום 1.3.2009

הוחלט למנות את מר חיים אלישביץ וגב' מינה גוברי להיפגש עם מנהל מח' החינוך ולשמוע ממנו על מדיניות שיבוץ ילדים בחינוך המיוחד.

במידה ויוחלט ע"י השניים הנ"ל כי יש צורך גם לקיים על כך דיון במליאה, הנושא יעלה לסדר היום בישיבת המועצה הבאה, בהשתתפות מנהל מח' החינוך.

 

 

מלאכי לוינגר            שולי  שמעון

ראש המועצה          מזכיר  המועצה

 

 

רשם: שולי שמעון - מזכיר המועצהעבור לתוכן העמוד