• מערה
  • בנין המועצה
  • ריקודגלים
  • קרית ארבע חברון עיר שעושה את כל ישראל חברים

2008-10

פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 10/2008

שהתקיימה ביום ראשון י' כסלו תשס"ט (7.12.2008)

 

משתתפים:        מלאכי לוינגר, יהושע שני, יורם אלמכיאס, שמואל קרלין, מאיר לפיד, מרדכי סעייד, חיים אלישביץ, יעקב שרביט, ישראל ברמסון.

 

 

נוכחים:              הרב דב ליאור, הרב משה לוינגר, צבי קצובר, שולי שמעון, יצחק ויניק, יעקב בן שבת, ישראל חג'בי, אבינועם ברוכים, גרשון גולדמן, רוני שטרסברג, עו"ד תמיר יחיא, יוסי דיין, מאיר מנחם, אריה סוד.  

 

 

סדר יום:            1. דברי פתיחה וברכות;

                            2. קביעת מועדי ישיבות מועצה מן המנין.

 

סע' 1: דברי פתיחה וברכות

הרבנים וחברי המועצה היוצאים והנכנסים נושאים דברי ברכה.

 

יעקב שרביט עוזב

 

סע' 2: קביעת מועדי ישיבות מועצה

מלאכי לוינגר:    מציע להמשיך את הנוהל הקיים מזה שנים - לקיים את ישיבות המועצה בכל יום ראשון הראשון בכל חודש עברי בשעה 18.30.

                            ישיבות המועצה לא יתקיימו בחודשים תשרי ואוגוסט.

שמואל קרלין:    מציע שנושאים ובעיות ידונו תחילה בועדות, שחבריהם יהיו גם חברי הסיעות שלא נכנסו למועצה. אם הועדות  יעבדו כמו שצריך, בהתאם לנוהל ואח"כ הנושאים יובאו לדיון בהנהלה, אז מספיק לקיים ישיבות מועצה פעם בחודש.

חיים אלישביץ:  מציע לקיים את הישיבות בשעה 20.30 - 21.00 , כי אין לי אפשרות קודם לכן.

מאיר לפיד:         מציע לאחר את זמן הישיבה ל- 20.00 - 20.30 כי אני גומר את עיסוקי רק ב- 19.00.

ישראל ברמסון:מציע בחצי שנה הראשונה לקיים ישיבות פעם בשבועיים כדי שנכנס לעניינים. כך היה בתחילת הקדנציה הקודמת.

מלאכי לוינגר:    מציע לקיים בתקופה הקרובה במסגרת המפע"ם סדנאות והדרכות לחברי המועצה כדי ללמוד ולהכשיר אותנו לתפקיד וזה יותר חשוב מישיבות המועצה.

יורם אלמכיאס:אני מציע לא לחכות לישיבות מועצה כדי להיכנס לעניינים, אלא ניתן ללמוד את הנושאים בכל תחום עם מנהלי המחלקות.

חיים אלישביץ:  מציע לקיים בהקדם האפשרי ישיבת היכרות עם מנהלי מחלקות שיציגו לנו את המטרות והיעדים שלהם.

מרדכי סעייד:     מציע לקיים את ישיבות המועצה בשעה 20.30 ואם יש דיונים מיוחדים כגון: מפגש עם מנהלי מחלקות, או הועדה המקומית לתכנון ובניה, אז להקדימם לשעה מוקדמת יותר כדי שנוכל להתחיל בשעה 20.30.

מלאכי לוינגר:    מציע לסיכום, לקיים את ישיבות המועצה בשעה 20.00 מידי יום ראשון הראשון בכל חודש עברי ואם יש ישיבה מיוחדת, אז נקדים אותה כפי שהציע מרדכי.

                            בחודשים תשרי ואוגוסט לא יתקיימו ישיבות.

 

הצבעה: בעד פה אחד

 

החלטה בישיבה מס' 10/2008 מיום 7.12.2008

ישיבות המועצה יתקיימו בשעה 20.00 מידי יום ראשון הראשון בכל חודש עברי.

אם יש ישיבות מיוחדות, הן יוקדמו לשעה מוקדמת יותר.

בחודשים תשרי  ואוגוסט לא יתקיימו ישיבות.

 

 

 

 

 

                                                                        מלאכי לוינגר                 שולי  שמעון

                                                                        ראש המועצה             מזכיר המועצה

 

 

רשם: שולי שמעון - מזכיר המועצה

 עבור לתוכן העמוד