• מערה
  • בנין המועצה
  • ריקודגלים
  • קרית ארבע חברון עיר שעושה את כל ישראל חברים

חדשות

עצור
אפליקציית "קרית 4"
זמין לבעלי אנדרואיד
פרסומתנ"ס השבועי- כדאי להתעדכן!
קראו את הפרסום המעודכן של מתנ"ס המועצה!

להיות מעודכנים

לעדכון פרטכם לשם קבלת הודעות, חדשות ועדכונים חשובים על הנעשה במועצה - לחצו כאן.

 

התחברו לאפליקציה של המועצה בשם "קרית ארבע" כדיי לקבל את כל המידע והעדכונים על הנעשה בעירנו.

*שימו לב: לאחר ההתקנה במכשירכם, יש להרשם בתוך האפליקציה* ורק לאחר סיום הרישום, לחצן המצוקה יהיה אדום ותדעו שאתם בפנים.
*תושב שנרשם באפליקציה- אוטומטית נכנס למערך המסרונים של המוקד*

 

לתושבים שאין באפשרותם להתקין את האפליקציה, ניתן להרשם באופן עצמאי למערכת הסמסים בלינק זה.
חשוב שכל תושב יקח אחריות ויוודא שהוא מעודכן תמיד.


 

צור קשר

 
 
ליצירת קשר עם המועצה לחצו על "צור קשר"  
 
 
בנוסף באפשרותכם לפנות דרך אפליקצית המועצה "קרית ארבע"
או בדף הפייסבוק שלנו.
 
 לשרותכם תמיד,
צוות עובדי המועצה.
פייסבוק

הודעה בדבר הגשת הצעת מועמד ורשימת מועמדים למועצה המקומית קרית ארבע חברון

הודעה בדבר הגשת הצעת מועמד ורשימת מועמדים למועצה המקומית קרית ארבע חברון (הגדל)

 

הודעה בדבר הגשת הצעת מועמד ורשימת מועמדים למועצה המקומית קרית ארבע חברון

 

א. מספר חברי המועצה העומדת לבחירה

בבחירות הקרובות לרשויות המקומיות אשר יתקיימו ביום כ"א בחשוון התשע"ט (30 באוקטובר 2018), מספר חברי המועצה  העומדים לבחירה הוא 9 (תשעה).

 

ב. המועד והמקום הגשת רשימות המועמדים או הצעות מועמד

הצעת מועמד לראשות הרשות ורשימת מועמדים למועצה יוגשו למנהל הבחירות במועדים כלהלן:

o       יום רביעי, י"ז תשרי תשע"ט (26 בספטמבר 2018), בין השעות 9:00 בבוקר עד 11.00 לפנה"צ;

o       יום חמישי, י"ח תשרי תשע"ט (27 בספטמבר 2018), בין השעות 15:00 אחה"צ עד השעה 21:00 בערב.

הצעת מועמד ו/או רשימת מועמדים שתוגש באיחור לא תתקבל.

את ההצעות והרשימות ניתן להגיש במשרדי המועצה המקומית  - שדרות כלב בן יפונה, משרד מנהל הבחירות קומה ב' (בחדר צמוד ללשכת ראש המועצה).

 

ג. חוברות הגשת מועמדות

הצעת  מועמד ו/או רשימת  מועמדים יש להגיש  אך ורק על גבי חוברות מיוחדות  כפי שנקבע  בתקנות.

חוברות אלה ניתן  להשיג במקומות הבאים:

ביום ב'4/9/2018 במשרד מנהל הבחירות בניין המועצה המקומית קריית ארבע, החל משעה 17:30 ועד השעה 19:30

אמנון מנחם-מנהל הבחירות - במשרד האוצר היחידה הארצית לאכיפת דיני התכנון והבנייה באר שבע,קריית הממשלה באר שבע בניין ה' קומה ה'.

אמנון מנחם-מנהל הבחירות  - בתיאום טלפוני 050-6270930.

הוראות בנוגע להגשת  הצעות מועמד  ורשימות  המועמדים  מפורטות בחוברת הצעת המועמד, או רשימת המועמדים. בנוסף יינתן הסבר מסודר למעוניינים על ידי מנהל הבחירות בתאריכים הבאים: 5/9/2018, 10/9/2018 במשרד מנהל הבחירת בבניין המועצה המקומית קרית ארבע בין השעות 17.00 – 19:00.

הצעת מועמד ורשימת מועמדים הכוללות חתימות תומכים ניתן להגיש במספר חוברות, כשבכל חוברת קבוצה אחרת של חתימות תומכים. במקרה זה יש למספר את החוברות לפי מספר סידורי. כל חוברת תכלול את רשימת המועמדים ופרטיהם בסדר זהה. בנוסף, כל חוברת תכלול תצהיר בא כוח הרשימה או ההצעה המאמת את חתימות התומכים שבאותה חוברת. כמו כן, שם המועמד או הכינוי של רשימת המועמדים חייב להופיע בכל חוברת ובראש כל דף בכל חוברת.

 

ד. הזכות להיבחר

סעיף 7א-7ו לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ"ה - 1965 (להלן- חוק הבחירות)  וסעיף 4 לחוק  הרשויות המקומיות  (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), התשל"ה – 1975 (להלן- חוק הבחירה הישירה), מפרטים את התנאים בדבר הזכות להיבחר כחבר המועצה וכראש הרשות המקומית.

 

ה. קביעת מספר המועמדים ברשימה ומספר חתימות המגישים

הואיל ומספר חברי המועצה העומדים לבחירה במועצה המקומית קריית ארבע הוא 9 (תשעה), כל רשימת מועמדים חייבת לכלול לא פחות  מ 3 מועמדים ולא יותר מ 18  מועמדים.

הואיל ומספר הבוחרים הרשומים ברשימת הבוחרים למועצה המקומית הוא 4,923, מספר התומכים של רשימת מועמדים, חייב להיות לא פחות מ 100 בהתאם לאמור בסעיף 35 לחוק הרשויות המקומיות, ואילו מספר החותמים על הצעת מועמד חייב להיות לא פחות מ 100 בהתאם ל סעיף 5(א) חוק הבחירה הישירה.

 

ו. עירבון

א. סכום העירבון שחייבת קבוצת בוחרים להפקיד בידי מנהל הבחירות עבור רשימת מועמדים חדשה למועצת הרשות הוא 8,000 ₪.

ב. סכום העירבון שחייבת קבוצת בוחרים להפקיד עבור הצעת מועמד לראש הרשות מטעם רשימת מועמדים חדשה הוא 8,000 ₪.

ג. העירבון יינתן בשיק בנקאי בלבד, משורטט ועשוי לפקודת משרד הפנים עירבון – מנהל הבחירות קרית ארבע.

ד. ניתן למסור את העירבונות האמורים לא יאוחר מהיום ה-30 שלפני יום הבחירות, דהיינו לא יאוחר מיום 30.9.2018.

ה. רשימה אשר לא תמסור ערבון כאמור לעיל תחשב כאילו לא הוגשה  למנהל הבחירות.

ו. יש למלא את פרטי חשבון הבנק שאליו יוחזר העירבון, בהתאם לטופס מצורף לחוברת ההגשה.

 

ז. המועד והמקום להגשת התקשרויות

מנהל הבחירות יקבל אישית את  ההודעות בכתב בקשר להתקשרות בין שתי רשימות מועמדים לפי  סעיף 45 לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ"ה - 1965, ביום  21 באוקטובר  2018 בין השעות 19.00-17.00 במשרד מנהל הבחירות קומה ב' בניין המועצה המקומית קריית ארבע (צמוד ללשכת ראש המועצה).

 

תאריך: 29/8/18

     אמנון מנחם

                                                                                                                 מנהל הבחירות למועצה המקומית

                                                                                                                                  קריית ארבע

 

 

כתבות נוספות




עבור לתוכן העמוד